Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, R. Murat ÖNOK
79,90 TL

Türk İdare Hukuku

Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA
57,50 TL

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Yazar: Mahmut KOCA, İlhan ÜZÜLMEZ
68,00 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku

Yazar: Feridun YENİSEY , Ayşe NUHOĞLU
69,90 TL

İnsan Hakları Hukuku

Yazar: Halil KALABALIK
49,90 TL

Tabiiyet Hukuku

Yazar: Gülin GÜNGÖR
Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler - Şeyler
30,00 TL

Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)

Yazar: Aydın ZEVKLİLER, K. Emre GÖKYAYLA
54,00 TL

Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
45,00 TL

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
90,00 TL
Ücretsiz Kargo

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Yeni Borçlar Kanunu'na göre Genişletilmiş
76,00 TL

İş Hukuku Uygulamaları

Yazar: Haluk Hadi SÜMER
46,45 TL

İş Hukuku Dersleri

Yazar: Nuri ÇELİK
67,50 TL

Tıp Hukuku

Yazar: Hakan HAKERİ
95,00 TL

İş Hukuku Toplu İlişkiler

Yazar: Melda SUR
38,00 TL

İş Hukuku

Yazar: Sarper SÜZEK
75,00 TL

Vergi Hukuku

Yazar: Mualla ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU
32,50 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
135,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yeni Adli Yıl Başladı - 02 Eylül 2015 Çarşamba
Yeni adli yılın ülkemize barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle...
ayrıntılar
Yeni Yayınlar - 09 Mart 2015 Pazartesi
Geçen haftanın yeni çıkanları
ayrıntılar
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 1 kitap var.
Toplam: 33,00 TL
E-Bülten
E-posta: