Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

Uluslararası Ceza Hukuku

Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, R. Murat ÖNOK
57,50 TL

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, R. Murat ÖNOK
99,90 TL

Kitle İletişim Hukuku

Yazar: Kayıhan İÇEL
Basın - Radyo -Televizyon - Sinema - Video - İnternet
42,50 TL

İş Hukuku

Yazar: Sarper SÜZEK
82,50 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı

Yazar: Nur CENTEL, Hamide ZAFER
62,50 TL

Kira Sözleşmesinin Feshi

Yazar: Engin DAŞLI
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine
60,00 TL

Kıymetli Evrak Hukuku

Yazar: Şaban KAYIHAN, Mustafa YASAN
14,90 TL

Adli Tıp

Yazar: Erdem ÖZKARA
Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin
47,50 TL

Sermaye Piyasası Hukuku

Yazar: Tekin MEMİŞ, Gökçen TURAN
24,90 TL

Sigortacılık

Yazar: Beyhan YASLIDAĞ
23,50 TL

İnfaz Hukuku

Yazar: Veli Özer ÖZBEK
47,90 TL

İş Kanunu

Yazar: Savaş TAŞKENT, Başak GÜNEŞ
Açıklamalı - İçtihatlı 4857 Sayılı
28,00 TL

TTK -Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

TTK TTKUK, KoopK, SerPK, BankK, ÇekK, RKHK, İHRÖK, TRK, FaizK, GemiSK, SigK, SMK, EDevTK, ETK, PTK, EİK, KGKK, TSY
35,00 TL

TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar (minik)

EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (6763 s.K. ve 680 s. KHK ile Değişik)
17,50 TL

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları(Açıklamalı-Şematik-Çözümlü)

Yazar: Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah Sinem AYDIN
29,00 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
125,00 TL
Ücretsiz Kargo

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
115,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Eşya Hukuku

Yazar: Lâle SİRMEN
50,00 TL

Genel Vergi Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
Vergi usûl hukuku, Vergi ceza hukuku, Kamu icra hukuku, Vergi yargılaması hukuku
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
135,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
185,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Kamu İcra Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
65,00 TL

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
85,00 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Türk Ceza Kanunu

Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
Açıklamalı ve İçtihatlı
350,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL

Vergi Ceza Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
50,00 TL

Vergi Hukuku Uygulamaları

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
40,00 TL
 
Haberler RSS
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi - 23 Ocak 2013 Çarşamba
19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK, 23.1.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta: