Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler

Yazar: Onur KARAHANOĞULLARI
(Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme)
54,00 TL

Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim)

Yazar: Onur KARAHANOĞULLARI
32,50 TL

Velayetin Kapsamı ve Hükümleri

Yazar: Hilâl KARACA
37,00 TL

Ticari Defterlerin Delil Niteliği

Yazar: İlayda İrem POLAT
35,00 TL

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik

Yazar: Dilaver EKERBİÇER
40,00 TL

Teknik Araçlarla İzleme

Yazar: İlyas ŞAHİN
Türk Hukuku, AİHM Kararları ve ABD Ceza Yargılaması Hukukunda Mahkeme Kararları Işığında
48,00 TL

Anayasa Hukuku

Yazar: Zafer GÖREN
T.C. Anayasası ve TBMM İçtüzüğü Eki ile
45,00 TL

Eşya Hukuku

Yazar: Kudret GÜVEN, Turgut ESENER
40,00 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
135,00 TL

Nafaka Hukuku

Yazar: Ali İhsan ÖZUĞUR
Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı
160,00 TL

İnfaz Hukuku

Yazar: Abdulkadir AKIN
85,00 TL

Yazılmamış Sayılma(BK. m. 21/1, 21/2, 24)

Yazar: Muzaffer ŞEKER
75,00 TL

Isaiah Berlin:İki Özgürlük Arasında

Yazar: Alişan ÇAPAN
27,50 TL

Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

Yazar: Hüseyin PAZARCI
27,00 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı)

Yazar: Şentürk ÇILDIR, Hüseyin DENİZHAN
Açıklamalı - İçtihatlı 6455 ve 6545 sayılı Yasalarla Değişik
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yeni Yayınlar - 09 Mart 2015 Pazartesi
Geçen haftanın yeni çıkanları
ayrıntılar
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: