Lütfen bekleyiniz...

Yeni Yayınlar

Ticari İşletme Hukuku

Yazar: Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Abuzer KENDİGELEN,
(6102 Sayılı TTK ve Diğer Yeni Mevzuata Göre)
85,00 TL

Kriminoloji

Yazar: Doğan SOYASLAN
(Suç ve Ceza Bilimleri)
25,00 TL

Vergi Anlaşmazlıklarının / Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
Vergi Yargılaması Hukuku
40,00 TL

Ceza Muhakemesinde Deliller

Yazar: Devrim AYDIN
35,00 TL

Genel Seçimlere İlişkin Mevzuat ve Karar Özetleri

Yazar: Muhammed HARDALAÇ
Son değişikliklerle
40,00 TL

Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun

Yazar: Ali PARLAR
Açıklamalı - İçtihatlı
63,00 TL

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Yazar: Erdoğan MOROĞLU
75,00 TL

Türk Medeni Kanunu Yorumu

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Bilimsel Açıklama - Son İçtihatlar
400,00 TL

Aile Hukuku

Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
43,20 TL

Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak

Yazar: Zeynep Derya TARMAN
(CISG'ın Uygulama Alanı)
25,00 TL

Tüketici Hakem Heyetleri

Yazar: Mehmet Akif TUTUMLU
Norm, kuram ve İçtihat Işığında
72,50 TL

Tüketici Hukuku Dersleri

Yazar: Murat AYDOĞDU
40,00 TL

Beka Kaygısı

Yazar: Yunus HEPER
(Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü)
50,00 TL
Seçtiklerimiz

Aile Mahkemesi Davaları

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
135,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
165,00 TL

Dava Konusunun Devri

Yazar: Levent BÖRÜ
45,00 TL

Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012

Yazar: Tekin MEMİŞ
75,00 TL
Ücretsiz Kargo

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi

Yazar: Ahmet TAŞKIN
İş Güvencesi, İnsan Kaynakları, İşçinin Verimsizliği ve Yetersizliği
105,00 TL

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Başvuru Eseri
85,00 TL
Ücretsiz Kargo

Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Ejder YILMAZ, Baki KURU, Ramazan ARSLAN
6100 Sayılı HMK'na Göre Yeniden Yazılmış
55,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi - 23 Ocak 2013 Çarşamba
19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK, 23.1.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: