Lütfen bekleyiniz...


YETKİN HUKUK YAYINLARI KATALOĞU

2014/Nisan kataloğunu indirmek için tıklayınız!
(PDF Formatında - 41 başlık altında yalaşık 5800 hukuk kitabı - Toplam 450Sayfa; Son Güncelleme 3.4.2014)

Yeni Yayınlar

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku

Yazar: Nuray EKŞİ
35,00 TL

Kamu Özel Ortaklığı

Yazar: Mehmet Fatih GÜRKAN
38,00 TL

Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı

Yazar: Özge UYSAL ŞAHİN
Kamu Ekonomisi Perspektifinden
33,50 TL

Mülkiyet ve Fikrî Mülkiyetin Felsefi Temelleri

Yazar: Dilara Buket TATAR
16,00 TL

TCK-CMK-CGİK

6518, 6519, 6526, 6529 sK'la Değişik;Atıflı ve karşılaştırmalı
20,00 TL

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Kayıhan İÇEL
(Ceza Hukukuna Giriş-Suçun Yapısal Unsurları- Suçun Özel Görünüş Biçimleri-Suçun Yaptırımları)
47,50 TL

Terörizmin Propagandası Suçu

Yazar: Zeki YILDIRIM
İfade ve Basın Özgürlüğü Bağlamında
38,00 TL

Hırsızlık Suçları

Yazar: Hüseyin EKER
Açıklamalı – İçtihatlı
75,00 TL

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

Yazar: Gülşen GEDİK
Türk ve Alman Vergi Hukuklarında
70,00 TL

Vergi Uygulamasında Zamanaşımı

Yazar: Mustafa ALPASLAN, Eda KAYA
(Kavram-Uygulama-Örnekler)
18,50 TL

Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten

Yazar: Cüneyt SÜZEL
65,00 TL
Seçtiklerimiz

Aile Mahkemesi Davaları

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
135,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
165,00 TL

Enerji Sözleşmeleri

Yazar: Hasan AYRANCI
35,00 TL

Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012

Yazar: Tekin MEMİŞ
75,00 TL
Ücretsiz Kargo

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi

Yazar: Ahmet TAŞKIN
İş Güvencesi, İnsan Kaynakları, İşçinin Verimsizliği ve Yetersizliği
105,00 TL

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Başvuru Eseri
85,00 TL
Ücretsiz Kargo

Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Ejder YILMAZ, Baki KURU, Ramazan ARSLAN
6100 Sayılı HMK'na Göre Yeniden Yazılmış
55,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Ticari İşletme Kirası

Yazar: Halit AKER
55,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL
Haberler RSS
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi - 23 Ocak 2013 Çarşamba
19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK, 23.1.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Yeniden Değerleme Oranı - 22 Aralık 2012 Cumartesi
2012 Yılı (2013 Yılında Uygulanacak) Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 olarak tespit edilmiştir.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: