Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

Halka Açık Şirketlerde Kâr Dağıtımı

Yazar: Ali İhsan KARACAN, Esra ERİŞİR KARACAN
(Finans Hukuku Açısından Sermaye Piyasası Kanunu m.19 ve 20 Üzerine Bir İnceleme)
55,00 TL

Aile Hukuku

Yazar: Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ, Mustafa Alper GÜMÜŞ
Türk Özel Hukuku Cilt: III
35,00 TL

Türk Marka Hukuku

Yazar: Uğur ÇOLAK
135,00 TL

Taksirli Suçlar

Yazar: Onur YİĞİT
75,00 TL

Uluslararası Hukukta Temel Belgeler

Yazar: İbrahim KAYA
(Basic Documents In International Law)
55,00 TL

İcra ve İflas Hukukunda Sıra Cetveli

Yazar: Mahmut BİLGEN
130,00 TL

Hukuk Yargılamasında Islah

Yazar: Mahmut BİLGEN
120,00 TL

Belediye Sorunları Rehberi

Yazar: Sadettin DOĞANYİĞİT, D. Selçuk YETİM, M. Lamih ÇELİK
Emsal Yargı Kararları Işığında (İl Özel İdare Bölümü İlaveli)
139,90 TL

Uluslararası Örgütler Hukuku

Yazar: Süleyman Sırrı TERZİOĞLU, Bahadır Bumin ÖZARSLAN
29,00 TL

Korunan Alanlar Doğal Sit ve İlgili Mevzuat

Yazar: Can ERÖKSÜZ
48,00 TL

Vergi Ceza Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
50,00 TL

Türk Medenî Hukuku – Aile Hukuku

Yazar: Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ KARAMAN
39,50 TL

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

Yazar: Bülent TANÖR
(1789-1980)
26,00 TL

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

Genel Hukuk Bilgisi (Hukuka Giriş)

Yazar: Leyla ÇAKICI GERÇEK
13,50 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
90,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
135,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yeni Adli Yıl Başladı - 02 Eylül 2015 Çarşamba
Yeni adli yılın ülkemize barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle...
ayrıntılar
Yeni Yayınlar - 09 Mart 2015 Pazartesi
Geçen haftanın yeni çıkanları
ayrıntılar
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
E-Bülten
E-posta: