Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu

Yazar: Sabri Burak ARZOVA, Murat YAVAŞ, Barış KÜÇÜK
Hukuki ve Mali Yönden
49,50 TL

Kamulaştırmasız El Koyma

Yazar: Türker YALÇINDURAN
5999, 6111 ve 6487 s.K'la yapılan düzenlemeler AYM kararlarına göre
35,00 TL

İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları

Yazar: M. Aymelek ERDEMİR
37,90 TL

Müteselsil Sorumluluk

Yazar: Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
65,00 TL

İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

Yazar: Eraslan ÖZKAYA
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL

Cinsel Suçlar

Yazar: Gökhan TANERİ
59,00 TL

İletişimin Denetlenmesi

Yazar: Seydi KAYMAZ
Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan
79,90 TL

İşverenin El Kitabı

Yazar: Öcal Kemal EVREN
İş Mevzuatı Açısından (Açıklamalar – Belge Örnekleri)
49,90 TL

Bilişim Suçları

Yazar: Hüseyin AKARSLAN
24,90 TL

Yeni İş Yasaları (Minik)

En Son değişiklikleri ile (6645 s.K'la Değişik)
10,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik)

En Son değişiklikleri ile (6645 s.K'la Değişik)
10,00 TL

Hukuk ve Edebiyat

Yazar: Neşe KIZIL
38,00 TL

TCK - CMK Tüm Özel Ceza Yasaları

Yazar: Halil POLAT
74,00 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
165,00 TL

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı)

Yazar: Şentürk ÇILDIR, Hüseyin DENİZHAN
Açıklamalı - İçtihatlı 6455 ve 6545 sayılı Yasalarla Değişik
95,00 TL

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Başvuru Eseri
85,00 TL
Ücretsiz Kargo

Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Ejder YILMAZ, Baki KURU, Ramazan ARSLAN
6100 Sayılı HMK'na Göre Yeniden Yazılmış
55,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yeni Yayınlar - 09 Mart 2015 Pazartesi
Geçen haftanın yeni çıkanları
ayrıntılar
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: