Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

İmar Hukuku Dersleri

Yazar: Halil KALABALIK
55,00 TL

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yazar: İlhan ÜZÜLMEZ, Mahmut KOCA
59,90 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler

Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Mehmet Nihat KANBUR, Pınar BACAKSIZ,
36,90 TL

İdari Yargı (Kuruluş ve İşleyiş)

Yazar: Nihat KAYAR
27,00 TL

Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları

Yazar: Hüseyin KOVAN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Yargıtay İçtihatları Işığında
30,00 TL

Uyuşturucu Suçları (Kamu Sağlıgına Karşı Suçlar)

Yazar: Erdener YURTCAN
Yargıtay Kararları Işığında
27,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Tahkim

Yazar: Yavuz KORUCU
38,00 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku – I

Yazar: Cumhur ŞAHİN
31,90 TL

Ticaret Hukuku

Yazar: Aytekin ÇELİK
32,50 TL

Türkiye İçin Yeni Bir Anayasa Modeli

Yazar: Atilla COŞKUN
Özerk Yerel Yönetim ve Katılımcı Demokrasi Yaklaşımıyla
34,00 TL

Kadın Suçluluğu

Yazar: H. Dilara AĞAOĞLU CANAY
25,00 TL

Hukuki Mütalâalar-2

Yazar: Erdoğan MOROĞLU
27,00 TL

İdari Yargılama Usulünde İspat

Yazar: Melikşah YASİN
32,50 TL

THEMIS - Ceza Hukuku - Genel Hükümler

Yazar: İsmail ERCAN
(Son Güncel Mevzuata Göre Hazırlanmıştır.)
25,00 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı)

Yazar: Şentürk ÇILDIR, Hüseyin DENİZHAN
Açıklamalı - İçtihatlı 6455 ve 6545 sayılı Yasalarla Değişik
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yeni Yayınlar - 09 Mart 2015 Pazartesi
Geçen haftanın yeni çıkanları
ayrıntılar
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: