Lütfen bekleyiniz...
Yeni Yayınlar

İş Hukuku

Yazar: Sarper SÜZEK
78,00 TL

Uluslararası Ceza Hukukunda Hükümlülerin Nakli

Yazar: Hüseyin ERTUĞRUL
35,00 TL

Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri

Yazar: İdris ERGUTEKİN
42,50 TL

Tasarımın Tescili ve Hükümsüzlük Hallerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Hale TURGAY GEZER
(554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Hükümleri ve Kanun Taslağı Çerçevesinde)
95,00 TL

İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm

Yazar: Mehpare ÇAPTUĞ
44,90 TL

Bedelli Askerlik, Dövizle Askerlik ve İdari Para Cezası Uygulamaları

Yazar: İbrahim DAĞLI
Türkiye'de Askerlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler:
30,00 TL

Güvenli Elektronik İmza

Yazar: Burcu ERBAYRAKTAR
35,00 TL

Sigorta Tüketici Hukuku

Yazar: Samim ÜNAN
50,00 TL

İdare Hukuku

Yazar: Turgut TAN
75,60 TL

Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları

Yazar: Hayrünnisa ÖZDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ
160,00 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku

Yazar: Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ
62,00 TL

Bireysel Başvuruda 3 Yıl: Bir İnsan Hakları Karnesi

Yazar: Ahmet Burak BİLGİN
(3 Yıllık Uygulamanın Temel Hak ve Hürriyetlerin Etkili Korunması Perspektifinden Değerlendirilmesi)
35,00 TL
Seçtiklerimiz

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
95,00 TL
Ücretsiz Kargo

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
90,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama - En Son İçtihatlar
175,00 TL

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
135,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
185,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Türk Ceza Kanunu

Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
Açıklamalı ve İçtihatlı
350,00 TL

Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Yazar: Yusuf ULUÇ
Açıklamalı - İçtihatlı
165,00 TL
Haberler RSS
Yetkin Kitabevi Şişli / İstanbul Şubesi Faaliyete Geçti - 02 Ocak 2015 Cuma
"Yetkin Kitabevi Şişli/İstanbul" şubesinin açılış duyurusu
ayrıntılar
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi - 23 Ocak 2013 Çarşamba
19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK, 23.1.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta: