Lütfen bekleyiniz...


YETKİN HUKUK YAYINLARI KATALOĞU

2014/EYLÜL kataloğunu indirmek için tıklayınız!
(PDF Formatında - 41 başlık altında yalaşık 6000 hukuk kitabı - Toplam 462Sayfa; Son Güncelleme 02.09.2014)

Yeni Yayınlar

Belediye Başkanları İçin Rehber

Yazar: Enver SALİHOĞLU
35,00 TL

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi(CHKD)

Cilt:2 Yıl:2014 Sayı:1-2
27,00 TL

THEMIS - İdari Hâkimlik Çalışma Kitabı

Yazar: İsmail ERCAN
95,00 TL

THEMIS - Ticaret Hukuku - Özet - Cilt I - Ticari İşletme Hukuku

Yazar: Tamer BOZKURT
(Adli Yargı Sınavları İçin Özel Baskı)
18,50 TL

Bilişim Suçları

Yazar: Ramazan DOĞAN
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda
45,00 TL

Bankacılık Hukuku

Yazar: Aysel GÜNDOĞDU
(Kavram - Uygulama -Yapı)
13,75 TL

Adli Bilişim ve Elektronik Deliller

Yazar: Hüseyin ÇAKIR, Mehmet Serkan KILIÇ
69,50 TL

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
Gerekçeli – Kısa Açıklamalı - Yargıtay İçtihatlı
67,90 TL

Sukuk(Kira Sertifikaları)

Yazar: İlhami SÖYLER
16,50 TL

İcra ve İflâs Hukuku

Yazar: Alper BULUR
25,00 TL

Sözleşmeli Personel Hukuku

Yazar: Nihat KAYAR
40,00 TL

Mali Yargılama Hukuku

Yazar: Mehmet YÜCE
13,50 TL

THEMIS – İdari Yargı Konu – Soru – Mevzuat

Yazar: Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
30,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı

Yazar: Nuray EKŞİ
(Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları)
26,00 TL
Seçtiklerimiz

Aile Mahkemesi Davaları

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
135,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
6098 sayılı TBK'na Göre Hazırlanmış
0,00 TL
Ücretsiz Kargo

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
165,00 TL

Dava Konusunun Devri

Yazar: Levent BÖRÜ
45,00 TL

Enerji Sözleşmeleri

Yazar: Hasan AYRANCI
35,00 TL

Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012

Yazar: Tekin MEMİŞ
75,00 TL
Ücretsiz Kargo

Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)

Yazar: Cengiz İLHAN
Aslı ile birlkte tam metin
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
(6459, 6460 ve 6462 Sayılı Kanun Değişikliklerine Göre)
165,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
165,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi

Yazar: Ahmet TAŞKIN
İş Güvencesi, İnsan Kaynakları, İşçinin Verimsizliği ve Yetersizliği
105,00 TL

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Başvuru Eseri
85,00 TL
Ücretsiz Kargo

Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Ejder YILMAZ, Baki KURU, Ramazan ARSLAN
6100 Sayılı HMK'na Göre Yeniden Yazılmış
55,00 TL
Ücretsiz Kargo

Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Ali GÜNEREN
2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
150,00 TL

Tebligat Hukuku

Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
125,00 TL

Ticari İşletme Kirası

Yazar: Halit AKER
55,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL
Haberler RSS
HMK Şerhi 2. Baskı - 19 Haziran 2013 Çarşamba
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi" isimli eserinin 2. baskısı yayımlanmıştır.
ayrıntılar
İcra ve İflâs Hukuk El Kitabı - 04 Mayıs 2013 Cumartesi
Prof. Dr. Baki KURU'nun uzun zamandır beklenen "İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı" isimli eserinin 2. baskısı nihayet yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi - 23 Ocak 2013 Çarşamba
19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK, 23.1.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
ayrıntılar
Yeniden Değerleme Oranı - 22 Aralık 2012 Cumartesi
2012 Yılı (2013 Yılında Uygulanacak) Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 olarak tespit edilmiştir.
ayrıntılar
Alışveriş sepeti
Alışveriş sepetiniz boş.
E-Bülten
E-posta: