Lütfen bekleyiniz...
Ramazan ARSLAN

 

Prof.Dr. Ramazan Arslan’ın Özgeçmişi

 

15 Ocak 1949’da Antalya İli Akseki İlçesi  Dutluca Köyünde, Devlet memuru babanın ve ev hanımı annenin beş çocuğundan ikincisi olarak doğdu. İlkokulu Dutluca’da, Ortaokulu Akseki’de okuduktan sonra, Ankara’da  bulunan  Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’nden 1965 yılı yaz döneminde, Alanya Lisesi’nden de 1965 yılı güz döneminde mezun oldu. Aynı  yıl Haziran ayında yapılan merkezi sınav sonucunda Ankara Hukuk Fakültesi’ne girme hakkı kazandı.

1965 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, 1969 yılında dönem birincisi olarak bitirdi.

Mezun olduğu Fakülte’nin Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Kürsüsü’ne,  1970 yılı Haziran ayında asistan olarak atandı.

1971-1973 yıllarında, Federal  Almanya DAAD bursu ile yirmi iki ay,  Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Almanca bilgisini artırma ve  doktora tezi ile ilgili çalışmalar yaptı.

“Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi” adlı tezini sunarak, 1975 yılında “hukuk doktoru” unvanını aldı. Aynı yıl Ankara Barosu’na Avukat olarak kayıt oldu ve kısa dönem askerlik görevini İsparta’da yaptı.

1977 yılında üç ay süre ile Federal almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Augsburg İcra Mahkemesi’nde araştırma ve incelemeler yaptı.

1982 yılında  Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevine başladı.

1983 yılında, “İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi” konulu doçentlik tezini sunup, doçentlik sınavını başararak, “Üniversite Doçenti” unvanını aldı.

“Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı” adlı eseri, diğer yayınları ve çalışmaları değerlendirilerek, 1989 yılında, Ankara Üniversitesi tarafından profesörlüğe yükseltildi ve Hukuk Fakültesi’ne profesör olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, uzun yıllar  medeni usul ve icra iflas hukuku konularında lisans dersleri verdi.

Kuruluşunda hizmeti  bulunan Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uzun süre ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  bir dönem  lisans dersleri verdi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü dersler verme yanında, çok sayıda Yükseklisans ve Doktora Tezdanışmanlığı ve jüri üyeliği yaptı.

Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Bazı kamu bankalarında ”yarızamanlı“ hukuk danışmanlığı yaptı.

1984-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı; 1988-1994 yıllarında aynı Yüksek Okulun Müdürü olarak görev yaptı; bu görevle birlikte, 1997-2000 yıllarında Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yerine getirdi.

1994-2000 yılları arasında, mezun olduğu  Ankara Hukuk Fakültesi ‘nin Dekanlığı görevini yerine getirdi.

Dekanlık görevi ile birlikte, dört yıl süre ile Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği görevinde bulundu.

15 Ağustos 2000 tarihinden 5 Ağustos 2008 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2010 yıllarında Ankara Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası  Kurul üyeliği ve Kurul’un  Mevzuat Komisyonu Başkanlığı  görevi  ile üç yıl süre ile Doçentlik Sınav Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2001-2005 yılları arasında, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından  atandığı  Yükseköğretim Kurulu Üyeliği görevini  yerine getirdi.

Bu görevleri ile birlikte, 2004-2008 yıllarında Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği  yaptı.

Yeminli Mâli Müşavir (YMM) belgesi sahibidir.  Kendisine, Türkiye Noterler Birliği tarafından,“Fahri Noter” unvanı verilmiştir.

Öğretim üyeliği ve Yüksek Öğretim kurumlarındaki görevleri yanında, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği; Memleketimizde Münevver Gazeteci Yetiştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı; Noterlik Hukuku Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı; Ankara Hukuk Fakültesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu; İcra ve İflas Kanunu; Avukatlık Kanunu; Noterlik Kanunu; Yüksek Öğretim Kanunu gibi çok sayıda temel kanunun hazırlanması veya bu kanunlarda değişiklik yapılması için oluşturulan komisyonlarda görev yaptı.

2010 yılı Aralık ayında, kendi isteği ile emekli olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ayrıldı.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından beri, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku  Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  ve Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ramazan Arslan’ın Yayınları

 

1-      Die türkische Sogenante “Amnestiegesetz” und das Verbotener Anerkennung von Ehebruchskindern in Artikel 292 Türkisches ZGB, Das Bayerische Standesamt D. 1604 E. Jahrgang 1976/10, s.113-115; Das Standesamt, April 1976, s.99-100.

2-      Die Gerichtsorganisation und die Rectzüge im türkischen Recht, Rechtspfleger Studienhefte, 1991/3, s.65-71.

3-      Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi, A.Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s.81-114.

4-      Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, (Doktora Tezi)  Ankara  1977.

5-      1711 sayılı Kanun’un Kanun Yolları Bakımından Getirdiği Değişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi, HUMK’nu Değiştiren 1711 sayılı Kanun Hakkında Sempozyum,  İstanbul 1976, s.161-183. (Prof.Dr. Baki Kuru ile ortak yayın)

6-      Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları Işığında Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara 1976. (Prof.Dr. Necip Bilge ile ortak yayın)

7-      Yargı Örgütü Ders Notları, Ankara 1980.(Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın)

8-      Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili Mevzuat. (Prof.Dr. Baki Kuru ve Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın)

1.baskı, Ankara 1981 (334 sayfa),

2. baskı, Ankara 1983 (406 sayfa),

3. baskı, Ankara 1985 (264 sayfa),

4. baskı, Ankara 1986 (368 sayfa),

5. baskı, Ankara 1988 (408 sayfa),

6. baskı, Ankara 1989 (408 sayfa),

7. baskı, Ankara 1990 (408 sayfa),

8. baskı, Ankara 1992 (457 sayfa),

9. baskı, Ankara 1992 (458 sayfa),

10. baskı, Ankara 1993 (464 sayfa),

11. baskı, Ankara 1994 (464 sayfa),

12. baskı, Ankara 1995 (464 sayfa),

13. baskı, Ankara 1995 (464 sayfa),

14. baskı, Ankara 1996 (464 sayfa),

15. baskı, Ankara 1997 (464 sayfa),

16. baskı, Ankara 1998 (464 sayfa),

17. baskı, Ankara 1998 (464 sayfa),

18. baskı, Ankara 1999 (454 sayfa),

19. baskı, Ankara 2000 (467 sayfa),

20. baskı, Ankara 2001 (499 sayfa),

21. baskı, Ankara 2002 (523 sayfa),

22. baskı. Ankara 2002 (527 sayfa),

23. baskı, Ankara 2003 (551 sayfa),

24. baskı, Ankara 2004 (551 sayfa),

25. baskı, Ankara 2004 (551 sayfa),

26. baskı, Ankara 2004 (596 sayfa),

27. baskı, Ankara 2005 (596 sayfa),

28. baskı, Ankara 2006 (596 sayfa),

29. baskı, Ankara 2006 (596 sayfa),

30. baskı, Ankara 2007 (604 sayfa),

31. baskı, Ankara 2008 (598 sayfa),

32. baskı, Ankara 2008 (602 sayfa),

33. baskı, Ankara 2009 (602 sayfa),

34. baskı, Ankara 2010 (606 sayfa),

35. baskı, Ankara 2010 (610 sayfa),

36. baskı, Ankara 2011 (820 sayfa),

37. baskı, Ankara 2012 (835 sayfa),   

38. baskı, Ankara 2012 (877 sayfa),

39. baskı, Ankara 2013 (785 sayfa),

40. baskı, Ankara 2014 (799 sayfa).

9-      İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, (Doçentlik tezi), Ankara 1984.

10-  Yugoslavya Devletler Özel Hukuku Kanunu’nun Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası ile İlgili Maddeleri (Çeviri), İkinci tahkim Haftası, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara 1984.

11-  İcra ve İflas Kanununa Göre Verilen İhalenin Feshi Kararlarının Sonuçları, Mali Sorunlara Çözüm, 1985 s.79-85.

12-  İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı.(Prof.Dr.Baki Kuru ve Prof Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın)

1.baskı, Ankara 1985 (712 sayfa),

2. baskı, Ankara 1986 (712 sayfa),

3. baskı, Ankara 1988 (712 sayfa),

4. baskı, Ankara 1989 (772 sayfa),

5. baskı, Ankara 1991 (662 sayfa),

6. baskı, Ankara 1993 (662 sayfa),

7. baskı, Ankara 1994 (662 sayfa),

8. baskı, Ankara 1995 (664 sayfa),

9. baskı, Ankara 1996 (664 sayfa),

10. baskı, Ankara 1997 (664 sayfa),

11. baskı, Ankara 1998 (664 sayfa),

12. baskı, Ankara 1999 (664 sayfa),

13. baskı, Ankara 2000 (813 sayfa),

14. baskı, Ankara 2001 (813 sayfa),

15. baskı, Ankara 2002 (813 sayfa),

16. baskı, Ankara 2003 (844 sayfa),

17. baskı, Ankara 2004 (893 sayfa),

18. baskı, Ankara 2004 (893 sayfa),

19. baskı, Ankara 2005 (891 sayfa),

20. baskı, Ankara 2006 (891 sayfa),

21. baskı, Ankara 2007 (815 sayfa),

22. baskı, Ankara 2008 (779 sayfa),

23. baskı, Ankara 2009 (779 sayfa),

24. baskı, Ankara 2010 (779 sayfa),

25. baskı, Ankara 2011 (773 sayfa),

26. baskı, Ankara 2012 (775 sayfa),

27. baskı, Ankara 2013 (775 sayfa).

28. baskı, Ankara 2014 (775 sayfa).

13-  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı. (Prof.Dr. Baki Kuru ve Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın)

1. baskı, Ankara 1986 (635 sayfa),

2. baskı, Ankara 1986 (635 sayfa),

3. baskı, Ankara 1989 (614 sayfa),

4. baskı, Ankara 1991 (742 sayfa),

5. baskı, Ankara 1993 (742 sayfa),

6. baskı, Ankara 1994 (758 sayfa),

7. baskı, Ankara 1995 (758 sayfa),

8. baskı, Ankara 1996 (758 sayfa),

9. baskı, Ankara 1997 (758 sayfa),

10. baskı, Ankara 1998 (758 sayfa),

11. baskı, Ankara 1999 (758 sayfa),

12. baskı, Ankara 2000 (960 sayfa),

13. baskı, Ankara 2002 (980 sayfa),

14. baskı, Ankara 2003 (980 sayfa),

15. baskı, Ankara 2004 (979 sayfa),

16. baskı, Ankara 2005 (1003 sayfa),

17. baskı, Ankara 2006 (1003 sayfa),

18. baskı, Ankara 2007 (885 sayfa),

19. baskı, Ankara 2008 (887 sayfa),

20. baskı, Ankara 2009 (887 sayfa),

21. baskı, Ankara 2010 (887 sayfa),

22. baskı, Ankara 2011 (862 sayfa),

23. baskı, Ankara 2012 (836 sayfa),

24. baskı, Ankara 2013 (816 sayfa),

14-              25. baskı, Ankara 2014 (816 sayfa).Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları (Prof.Dr. Baki Kuru ve Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın); 13.Baskı (Prof. Dr.  Ejder Yılmaz; Doç.Dr. Sema Taşpınar Ayvaz  ve Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası ile ortak yayın).

1.baskı Ankara 1989 (224 sayfa),

2. baskı, Ankara 1991 (232 sayfa),

3. baskı, Ankara 1993 (240 sayfa),

4. baskı, Ankara 1994 (256 sayfa),

5. baskı, Ankara 1996 (259 sayfa),

6. baskı, Ankara 1998 (269 sayfa),

7. baskı, Ankara 2001 (292 sayfa),

8. baskı, Ankara 2003 (301 sayfa),

9. baskı, Ankara 2004 (304 sayfa),

10. baskı, Ankara 2006 (304 sayfa),

11. baskı, Ankara 2008 (311 sayfa),

12. baskı, Ankara 2010 (323 sayfa),

13. baskı, Ankara 2013 (583 sayfa).

15-  İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği (Prof.Dr. Baki kuru ve Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın).

1.baskı, Ankara 1984 (312 sayfa),

5.baskı, Ankara 1989 (320 sayfa,

6. baskı, Ankara 1991 (350 sayfa),

7. baskı, Ankara 1992 (350 sayfa),

8. baskı, Ankara 1993 (350 sayfa),

9. baskı, Ankara 1994 (350 sayfa),

10. baskı, Ankara 1995 (350 sayfa),

11. baskı, Ankara 1996 (350 sayfa),

12. baskı, Ankara 1997 (350 sayfa),

13. baskı, Ankara 1998 (350 sayfa),

14. baskı, Ankara 1998 (350 sayfa),

15. baskı, Ankara 1999 (350 sayfa),

16. baskı, Ankara 2000 (349 sayfa),

17. baskı, Ankara 2001 (349 sayfa),

18. baskı, Ankara 2002 (349 sayfa),

19. baskı, Ankara 2003 (395 sayfa),

20. baskı, Ankara 2004 (430 sayfa),

21. baskı, Ankara 2004 (450 sayfa),

22. baskı, Ankara 2005 (460 sayfa),

23. baskı, Ankara 2005 (460 sayfa),

24. baskı, Ankara 2006 (460 sayfa),

25. baskı, Ankara 2007 (462 sayfa),

26. baskı, Ankara 2008 (460 sayfa),

27. baskı, Ankara 2009 (460 sayfa),

28. baskı, Ankara 2010 (460 sayfa),

29. baskı, Ankara 2010 (460 sayfa),

30. baskı, Ankara 2011 (460 sayfa),

31. baskı, Ankara 2012 (484 sayfa),

32. baskı, Ankara 2013 (484 sayfa),

33. baskı, Ankara 2014 (546 sayfa),

34. baskı, Ankara 2014 (546 sayfa),

35.  baskı, Ankara 2014 (552 sayfa).

16-  İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları. (Prof.Dr. Ejder Yılmaz ile ortak yayın); 13.baskı (Prof. Dr. Ejder Yılmaz; Doç.Dr. Sema Taşpınar Ayvaz  ve Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası ile ortak yayın)

1.baskı, Ankara 1988 (196 sayfa),

2. baskı, Ankara 1991 (230 sayfa),

3. baskı, Ankara 1993 (240 sayfa),

4. baskı, Ankara 1994 (250 sayfa),

5. baskı, Ankara 1996 (262 sayfa),

6. baskı, Ankara 1998 (267 sayfa),

7. baskı, Ankara 2000 (309 sayfa),

8. baskı, Ankara 2003 (320 sayfa),

9. baskı, Ankara 2004 (320 sayfa),

10. baskı, Ankara 2005 (330 sayfa),

11. baskı, Ankara 2007 (330 sayfa),

12. baskı, Ankara 2010 (353 sayfa),

13. baskı, Ankara 2013 (487 sayfa).

17-  Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği, Ankara Barosu Dergisi, 1988/5-6, s.721-737.

18-  Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

19-  Yargı Örgütü Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2001 (Prof.Dr.Süha Tanrıver ile ortak yayın).

20-  İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Barosu Dergisi, 1989/1,s.136-157.

21-  Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Verilen Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararının Eleştirisi, Ankara Barosu Dergisi,1989/3,s.541-549.

22-  Bilirkişilik Uygulaması ve Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi, Yargıtay Dergisi (Özel Sayı), 1989/1-4, s.158-183.

23-  Konkordatonun Kabulü İçin Gerekli Çoğunluğu Sağlama Girişimlerinin Hukuki Sonuçları, Bankacılar Dergisi, 1990/3,s.48-51.

24-  Alacakların Tahsili Hususunda Cebri İcra ve Yargılama Alanında Karşılaşılan Sorunlar, Panel, Ankara 1991, s.1-24.

25-  İcra ve İflas Kanunun’nun 68/b ve 150/ı Maddelerinin Banka Alacaklarının Tahsiline Getirdiği Yenilikler, Türk,İngiliz ve ABD Hukuklarında İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 1993, s.185-219.

26-  Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yargı Reformu Sempozyumu İzmir 2000, s.190-221.

27-  Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de ve Avrupa’da Hukuk Öğretimi ve Hukukçu Yetiştirilmesi ve Türkiye’nin Bu Gelişmelerden Etkilenmesi, (Doç.Dr.Sema Taşpınar Ayvaz ile ortak yayın), AÜHFD 2004/1,s.1-26.

28-  İcra ve İflas Kanunu’nda İhale ve İhalenin Feshi Konusunda Yapılan Değişiklikler, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 2004, s.57-77.

29-  İflasın Ertelenmesi Uygulamaları, Bankacılar Dergisi, 2008/67, s.116-123.

30-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler, Prof.Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara 2011, s.439-458.

31-  Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve Ön İnceleme,  Bankacılar Dergisi, 2012/80, s.67-82.

32-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkime İlişkin Hükümleri, 10. Milletlerarası Tahkim Semineri 2012, s.23-53.

33-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici Hukuki Korumalar Konusunda Getirdiği Yenilikler, Bankacılar Dergisi, Ocak 2013/Özel sayı, s.7-27.

34-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delil Sözleşmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler, Bankacılar Dergisi Ocak 2013/Özel sayı, s.67-71.

35-  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  Hükümlerine Göre Tarım Arazisi Niteliğinde Olan Birlikte Mülkiyet Konusu Taşınmaz Üzerindeki Payın Cebri İcra Yolu İle Paraya Çevrilmesi İle Ortaya Çıkan Tescil Sorunu, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Ankara 2014, s.271-306.

sayfa başına

İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
30,00 TL

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
65,00 TL
Ücretsiz Kargo

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
50,00 TL

İcra ve İflas Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
55,00 TL

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
40,00 TL

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları

Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
40,00 TL

Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı

Yazar: Ramazan ARSLAN
10,80 TL

Yargı Örgütü Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Süha TANRIVER
7,50 TL
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta: