Lütfen bekleyiniz...
Cevdet İlhan GÜNAY

Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

Erzurum’da 1951 yılında doğdu. Ankara Ga­zi Lise­si’nden 1968 yılında, Ankara Hukuk Fakültesinden 1972’de mezun oldu. Ankara avukatlık yaptıktan sonra Hakimlik sınavını ba­şararak 1.4.1975 de Altındağ Hakim Adaylığına atandı. Sıra­sıyla Ağrı-Patnos, Aydın-Yenipazar Hakimliği, Yargıtay 9. Hu­kuk Dairesi Tetkik Hakimliği, Askeri Yargı­tay Tetkik Ha­kimliği, Anayasa Mahkemesi Raportör­lüğü, Ada­let Bakan­lığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakim­liği, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü, Anka­ra 8. İş Mah­kemesi Hakimli­ğinden sonra 28.5.1996 da Yar­gıtay Üyeliğine seçildi. 3.11.2003 tarihinde Türkiye Adalet Aka­demisinin ilk Başkanı ola­rak Akademinin kuru­luş çalışmala­rını tamamlayarak kendi isteği ile Yargıtay 9. Hukuk Daire­sindeki asli görevine döndü. Bu görevini sürdürürken Yargıtay kontenja­nından atandığı Rekabet Kurulu Üyeliği görevine 7.4.2009 tarihinde başladı, 6 yıllık Kurul üyeliği görev süresini tamamlamadan 19.09.2012’de Yargıtay Üyeliğinden emekli olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atandı. 19.01.2013’te anılan Üniversite Özel Hukuk Bölüm Başkanı iken Ankara’da TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında profesör kadrosuna atandı. 16.09.2013 tarihinde halen görev yaptığı KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine atandı.

1981’de Medeni Hukuk dalında Ankara Hukuk Fakültesinde yüksek lisans, 1990 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünden Kamu Hukuku Anabilim dalında “Hukuk Doktoru”, 1995 yılında Üniversitelerarası Kuruldan “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” Anabilim Dalında “Üniversite Doçenti” unvanını aldı. Bir yıl Londra’da doktora öğrenimi sırasında araştır­malar yaptı. Çeşitli üniversite ve akademide ders ve konferans verdi. Prof. Dr. Günay’ın Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku ve Rekabet Hukuku ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dallarında yayımlanmış 23 hukuk kitabı ve çok sayıda makalesi ve “Verda” isimli bir romanı bulunmaktadır. Prof.Dr.Günay evli olup üç ço­cuk babası ve beş torun dedesidir.

 

sayfa başına

Borçlar Hukuku

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri
25,00 TL

Cezai Şart

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(BK. 158-161)
0,00 TL

Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Türk İş Hukukunda
20,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
185,00 TL

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları)
125,00 TL

İş Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
300,00 TL

İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
35,00 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
45,00 TL

İş Yargısı ve Arabuluculuk

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
95,00 TL

İşe İade Davaları

Yazar: Osman Güven ÇANKAYA, Cevdet İlhan GÜNAY, Seracettin GÖKTAŞ
Türk İş Hukukunda
85,00 TL

Rekabet Hukuku Dersleri

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
17,50 TL
1 2 Sonraki
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta: