Lütfen bekleyiniz...
Ejder YILMAZ

02 Ocak 1949 tarihinde, ana ve babasının memleketi olan Anamur'da doğdu. Babası M. Hidayet Bey devlet memuru, annesi Emine Hanım (kızlık soyadı: Bilgen/Müftüoğlu) ev hanımı idi.

Mersin'de “Mithatpaşa”, “Kuvayı Milliye”, “Abdülkadir Perşembe” ve Mardin’de “Dumlupınar” ilkokulları; Mardin Ortaokulu; Mardin, Antalya ve Muğla (Turgut Reis) liselerinde okudu.

Hukuk öğrenimini, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1967-1971) gördü.

1972'de aynı Fakülte'de Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1975 yılında "İflâs İdaresi" adlı teziyle hukuk doktoru oldu. Bu arada, avukatlık stajını (Ankara Barosu) ve kısa dönem vatanî hizmetini (Isparta) yaptı.

1981'de, "Medenî Usul Hukukunda Islah" adlı teziyle doçent un­va­nını; 1989'da "Medenî Usul Hukukunda Yemin" adlı takdim teziyle profesör titrini aldı.

Değişik zamanlarda İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde bilimsel araştırmalar­ yaptı.

Başta, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu; İcra ve İflâs Kanunu; Tebligat Kanunu; Avukatlık Kanunu; Noterlik Kanunu; Milletlerarası Tahkim Kanunu; Bankacılık Kanunu; Sermaye Piyasası Kanunu; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gibi çok sayıda kanunun ve diğer mevzuatın hazırlanması ve değiştirilmesi konusundaki komisyonlarda başkan, üye veya uzman hukukçu olarak hazır bulundu.

Değişik tarihlerde ülkemizin en önde gelen çok sayıda özel veya resmî kuruluşunda, şirketinde, vakfında ve derneğinde kurucu, yönetim/denetim kurulu üyeliği yahut hukuk danışmanlığı görevlerini ifa etti.

Bugüne kadar üç yüzü aşkın kitap, makale, konferans, tebliğ, çe­viri ve hukuk bibliyografyası çalışması yayınlanmıştır.

1987 yılından bu yana Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun hukuk danışmanlığını yapmaktadır.

Ankara Barosu'nda 1974 yılından bu yana avukat olarak kayıtlıdır; Yeminli Malî Müşavirlik (YMM) belgesi sahibidir; noterlik mesleğine yaptığı katkılar nedeniyle kendisine, Türkiye Noterler Birliği tarafından Noterlik Kanunu'nun 165 inci maddesine göre, "Fahrî Noterlik" unvanı verilmiştir.

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle getirilen “tamgün çalışma” düzenlemesi nedeniyle 2011 Mart Ayında AÜ Hukuk Fakültesindeki görevinden, kendi isteğiyle, emekli olmuştur.

Halen yaşamını, avukat ve ağırlıklı olarak bilimsel çalışma ve yayın faaliyetleriyle sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın yayınları için tıklayınız.

sayfa başına

Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri

Yazar: Ejder YILMAZ
150,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
50,00 TL

Hukuk Rehberi (Adli Yazı ve Yazışma Usulleri)

Yazar: Ejder YILMAZ, H. Ümit YILMAZ
500,00 TL

Hukuk Sözlüğü

Yazar: Ejder YILMAZ
125,00 TL

Hukuk Sözlüğü

Yazar: Ejder YILMAZ
Öğrenciler İçin
40,00 TL

Hukuk Sözlüğü (Minik)

Yazar: Ejder YILMAZ
Öğrenciler İçin
25,00 TL

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
40,00 TL

İcra ve İflâs Kanunu Şerhi

Yazar: Ejder YILMAZ
165,00 TL

İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
30,00 TL

İstinaf

Yazar: Ejder YILMAZ
Medeni yargıda
17,50 TL

Makaleler (1973-2013)

Yazar: Ejder YILMAZ
250,00 TL
1 2 Sonraki
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta: