Lütfen bekleyiniz...
Zafer GÖREN

 

Prof. Dr. Zafer GÖREN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden  doctor iuris unvanını almıştır.

Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kanun Koyma Bilimi, Ceza-Ceza Usul Hukuku ve Kriminoloji  kürsülerinde  asistan ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

GÖREN, Bakırköy ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulunmuş, 1990 yılında  “Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında Doçent” unvanını almıştır.

1992-1996 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü görevini üstlenen GÖREN, 1996 yılında “Anayasa Hukuku Profesörü” unvanını almış ve 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır.

1997-2000 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini yapan, bu Fakültede 1988-2000 yılları arasında Anayasa Hukuku ve Genel Kamu Hukuku derslerini ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile  Fen-Edebiyat Fakültelerinde American Law System derslerini veren GÖREN, 2000 yılında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş ve atanmıştır.

2002-2006 yılları arasında  TBMM Başkanı Baş Müşavirliği görevini üstlenen GÖREN, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku derslerini vermek üzere görevlendirilmiştir. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine Anayasa Hukuku Profesörü olarak atanan GÖREN halen bu görevi sürdürmektedir.

Türkçe ve yabancı dilde çok sayıda makale, bildiri ve kitapları bulunan GÖREN bu kitabında, yürürlükteki Anayasa hukukunu çağdaş Anayasa Hukuku anlayışının ışığı altında yansıtmayı ve Anayasa hukukunun uygulamadaki sorunlarının objektif bir bakış açısıyla çözümüne ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu yapıt, hukuk öğretisine olduğu kadar uygulamaya da yönelik bulunmaktadır.

Anayasa kavramı, fonksiyonu, yorumu hakkında bilgiler verilen kitapta Türk Anayasa Hukukunun tarihsel gelişimi incelenmiş ve yürürlükteki Anayasa düzeni ele alınmıştır. Devletin nitelikleri, hükümet sistemleri, Devlet teşkilatı özellikle Anayasa Yargısı, olağanüstü hal ve sıkıyönetim düzeni ile Anayasaların değiştirilmesi konuları dışında temel hak dogmatiğine ilişkin bilgiler verilerek bazı önemli temel haklar derinliğine incelenmiştir.

Kitap, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ayak uydurabilmek ve daha güvenceli bir özgürlükler sistemi kurabilmek amacıyla gerekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin yorumları kapsamaktadır. 

 

 

sayfa başına

Bireysel Başvuru

Yazar: Zafer GÖREN
7,50 TL

Anayasa Hukuku

Yazar: Zafer GÖREN
T.C. Anayasası ve TBMM İçtüzüğü Eki ile
45,00 TL
 
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta: