Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İmar Hukuku


Danıştay İçtihatlarıyla
Yazar:  Cafer ERGEN
Katalog Kodu: İH064
ISBN: 978-975-02-1925-2
Stok durumu: Ürün stokta yok
47,50 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviSeçkin Yayınları
YazarCafer ERGEN
Detaylı açıklama

İH064
Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku
Cafer ERGEN
2012/05 2. Baskı, 388 Sayfa 47,50 TL
ISBN 975-02-1925-2

Bu kitap, imar hukuku ile ilgili diğer yayınların özünü oluşturan fihrist niteliğinde bir çalışmadır. Kitapta, imar hukukunun temel konularına ilişkin en son uygulama hakkında bilgi verilmektedir.

Kitabın içeriğinde imar planları, yapı hukuku, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, yıkım ve para cezaları, tazminat hukuku ve imar davalarında yargılama usulü gibi imar hukuku ana başlıkları altında dava açma ehliyeti, dava açma süresi, yargılama usulü ve konunun esasına ilişkin ana fikirler gibi alt başlıklarla ilke niteliğinde olan görüşler yer almaktadır.

Temel olarak Danıştay içtihatları dikkate alınmış ve dayanağı Danıştay içtihatları da uygulamada kolaylık olması bakımından metin içinde verilmiştir. Konular maddeler halinde incelenerek net bir bilgi sunumu yapılmağa çalışılmıştır. Kitabın hazırlanmasında hem imar hukuku alanında bizzat yargı yerlerinde edinilen tecrübeden hem de aynı alanda yayımlanan diğer kitapların ana fikirlerinden yararlanılmıştır.

Bu haliyle bu çalışma imar hukukunun kılavuzu niteliğindedir. İmar el kitabı olarak yararlanılacağı düşünülmektedir. Ayrıca kültür tabiat varlıkları ile ilgili güncel ilke kararlarına da yer verilmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları

 • İmar Planı Davaları, 18. Madde Uygulaması, 2981–10 – c Maddesi, Ek Madde 1
 • İmar Planlarının Kesinleşmesi, İptal ve Yürütmenin Durdurulması Davaları
 • İmar Planlarının İptali Halinde Uygulama, Kısıtlılık, Kamu Yararı
 • İmar Planı Notları, Plan Hiyerarşisi, İmar Planlarının Değiştirilmesi
 • Uygulama İmar planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı, Plan Müellifi
 • Düzenleme Ortaklık Payı, Kamu Ortaklık Payı, Tahsis, Parselasyon Planı
 • Askı Süreleri, Kapanan Kadastral Yollar, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
 • İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Köyde Yapılan Yapılar, Geçici Yapı
 • İmar Durumu (Çapı), Bedelsiz Terk, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
 • Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, Gecekondu, İmar Affı, Tapu Tahsis Belgesi
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları, KTVYK İlke Kararları, Kamulaştırma
 • Yürütmenin Durdurulması, Dava Açma Süreleri, Ehliyet, Tazminat
 • Kıyı Kanunu Uygulamaları, Turizm Alanları, Yargılama Usulü, Bağlı Mevzuat
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları

Yazar: Hülya ÇOŞTAN
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre
24,90 TL

Hukuki Mütalâalar

Yazar: Hasan ERMAN
İnşaat (Arsa Payı Karşılığı İnşaat) Sözleşmeleri ve Miras Hukukuna İlişkin
100,00 TL

Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları

Yazar: Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT
80,00 TL

Faiz İle İlgili Düzenlemeler

Yazar: Murat AYDOĞDU, Serkan AYAN
Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukuku'nda Yer Alan
58,00 TL