Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri


Yazar:  İbrahim KAPLAN
Katalog Kodu: İH080
ISBN: 978-975-464-695-5
Stok durumu: Stokta var
55,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
Yazarİbrahim KAPLAN
Baskı tarihi2013/01
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Detaylı açıklama

İH080
İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri
Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
2013/01 Baskı, 452 Sayfa 55,00 TL
ISBN 978-975-464-695-5

Ülkemiz ve Dünya'da inşaat işleri; kapsamları ve boyutları oldukça geniş, hukuki ve iktisadi etkileri ve mali sonuçları büyük olan, problemleri oldukça yoğun konulardandır. Kitapta, inşaat sözleşmesinden doğan bütün ihtilaflar ve inşaat bedeli ile ilgili ulusal ve uluslararası bütün konular, maddi hukuk, usul hukuku ve tahkim hukuku açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

İnşaat sözleşmeleri; ister iç hukukun usul ve maddi hukuk kurallarına, ister tahkim kaydı nedeniyle yabancı hukukun usul ve maddi hukukuna tabi olsun, sözleşmenin taraflaröını yapı sahibi ile inşaatı üstlenen müteahhit, yan müteahhit ve alt müteahhitler oluşturmaktadır. Sözleşmenin müteahhit tarafını gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi, müşterek iş ortaklığı-Joint Venture oluşturabilir. Sözleşmenin yapı sahibi tarafında ise gerçek kişi veya özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olabilir.

Kitapta yer alan inşaat sözleşmeleri; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Türk Borçları Kanunu, halen 4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerlerin altında kalan yapım işleri ile gelir getirici kamu ihalelerinde uygulanan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Finans Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen alt ve üst yapılarla ile ilgili endüstri yatırım sözleşmeleri, bu konulardaki, anayasal ve yasal düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları da, dikkate alınarak, değerlendirilmiştir. FIDIC Standart İnşaat Şartları ile uluslararası inşaat sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümüyle ilgili olarak açılacak davalarda; yetkili ve görevli mahkemeler, sözleşmelerde yer alan tahkim kaydı uyarınca, uygulanacak, 4501 sayılı Kamu Hizmetleriyle İlgili Sözleşmelerde Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uygulanacak İlkeler Hakkındaki Kanun ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri; Ulusal ve uluslararası kurumsal tahkim ile ad hoc tahkimin usul ve esasları açıklanmıştır.

Bu kapsamda inşaat sözleşmeleri ve endüstri yatırım sözleşmeleri;

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 
 • 3096 Sayılı Özel Kişilerce Elektrik Üretimi Hakkında Kanun, 
 • 3465 Sayılı Özel Kişilerce Otoyol Yapımı Hakkında Kanun, 
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
 • 3996 Sayılı Yap-İşlet-Devret Modeli ile Al Yatırımlar Kanunu, 
 • 4283 Sayılı Yap-İşlet, Finans Modeli ile İlgili Elektrik Üretimi Yapımı İlgili Kanun, 
 • FIDIC Kuralları,
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 15 Nisan 1994 Tarihli Kamu İhaleleri Hakkındaki Anlaşması (GPA), 
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) İhtilafların Çözümüne Dair Kuralları ve Usulleri, 
 • MTO (ICC) Tahkim Kuralları ve EU Yönergeleri, 
 • 6100 Sayılı HMK'ya Göre Milli Tahkim, 
 • 4501 Sayılı Kanun ve 4686 Sayılı Milletlerarası (Yabancı) Tahkim Kanunu Hükümleri, 
 • Birleşmiş Milletler (UNO) UNICITRAL Uzlaşma ve Tahkim Kuralları, 
 • Dünya Bankasının (WB) ICSID (Internation Centre for Settlement of Investment Disputes) Anlaşması 

hükümleri açısından incelenmiştir.

Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Yazar: Nezih SÜTÇÜ
Uygulama ve Teoride Tüm Yönleriyle
445,00 TL

Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yazar: Mustafa KIRMIZI
Açıklamalı - İçtihatlı
145,00 TL

İnşaat Sözleşmesi

Yazar: Köksal KOCAAĞA
35,00 TL