Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi


Yazar:  İbrahim KAPLAN
Katalog Kodu: UH050
ISBN: 978-975-464-697-9
Stok durumu: Stokta var
35,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
Yazarİbrahim KAPLAN
Baskı tarihi2013/01
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı NiteliğiGüncellenmiş
Baskı Sayısı3
Detaylı açıklama

UH050
Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi
Prof. Dr. İbrahim KAPLAN
2013/01 3. Baskı, 220 Sayfa 35,00 TL
ISBN 978-975-464-697-9

Hakimin sözleşmeye müdahalesi, sözleşmeler hukuku ve doğrudan sözleşme metni ile ilgilidir. Tarafların arasındaki sözleşme metninde yer alan maddelerin yorumu, sözleşme metninde düzenlenmemiş hususların tamamlanması, sözleşmenin değişen hal ve koşullara uyarlanması, ihtilaf konusu olursa, taraflardan en az birisinin başvurusu üzerine, bu konuda hakimin sözleşmeye müdahalesi için dava açılması gerekir.

Liberalleşme ve sermayenin globalleşmesi, özelleştirme, devletin piyasalara müdahalesi ve ortak oyuncu olarak katılmasından ziyade, esas itibariyle, ekonomik ve mali piyasalarda düzenleyici ve denetleyici rolünü üstlenmesi nedeniyle, artık bugün, kanunların emredici hükümlerine riayet şartı ile akla gelen her konuda, sade vatandaşlar ve özellikle piyasa oyuncularının aralarında sözleşme yapmaları hukuken mümkündür. Tabir yerinde ise, artık "sözleşmeler devri" yaşanmaktadır.

Bu gelişmenin sonucu mahkemelerde sözleşmeden doğan davaların sayısı oldukça artmıştır. Genellikle bu davaların konuları da, ya doğrudan veya dolayısıyla hakimin müdahalesini gerektirmektedir. Bu müdahale; sözleşmenin yorumu, boşlukların tamamlanması ve sözleşmenin değişen hal ve şartlara uyarlanması ile ilgilidir. Hakimin sözleşmeye müdahalesi daha çok sözleşmenin yorumlanması durumlarında, söz konusu olmaktadır. Bu nedenle yorumlama ile ilgili BK'nın 18. maddesi ve yeni yürürlüğe giren TBK.nın 19. maddesi hükümleri, hakimin sözleşmeye müdahalesi ile doğrudan ilgilidir. (Önsöz'den)


Kitabın Konu Başlıkları

 • Sözleşme Serbestisi İlkesi
 • Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi Kavramı ve Tanımı
 • Sözleşmenin Muhtevası
 • Yorum Kavramı ve Nitelikleri
 • Yorum İhtilâfı
 • Sözleşmenin Yorumunun Temel Esasları
 • Genel Olarak Sözleşmenin Tamamlanması Kavramı ve Önemi
 • Sözleşmenin Tamamlanması Hakkındaki İhtilâf
 • Sözleşme Boşluğu Kavramı ve Türleri
 • Sözleşmenin Tamamlanmasının Gayesi ve Kapsamı
 • Sözleşmenin Kanunun Yedek Hükümleriyle Tamamlanması
 • Sözleşmenin Hakimin Bizzat Koyduğu Kuralla Tamamlanması
 • Hakimin Sözleşmeyi Tamamlamasının Sınırları
 • Özel Durumlar
 • Sözleşmenin Tamamlanması ile Sözleşmenin Yorumu Arasındaki Fark ve İlişkiler
 • Genel Olarak Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması
 • Değişen Hâl ve Şartlara İlişkin Sözleşme Hükümleri
 • Değişen Hâl ve Şartlara İlişkin Kanun Hükümleri
 • Hakimin Sözleşmeyi Değişen Hâl ve Şartlara Uyarlaması “Dar Anlamada Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Alt Vekâlet

Yazar: Şebnem AKİPEK
25,00 TL

Vekalet Sözleşmesinde Ücret

Yazar: Türker YALÇINDURAN
25,00 TL

Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa

Yazar: Fahrettin ARAL
35,00 TL

Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması

Yazar: Sanem AKSOY DURSUN
32,00 TL