Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları


Açıklamalı - İçtihatlı
Yazar:  Bekir YILDIRIM
Katalog Kodu: HYA28
ISBN: 978-975-464-772-3
Stok durumu: Ürün stokta yok
165,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarBekir YILDIRIM
Baskı tarihi2013/11
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı NiteliğiGenişletilmiş
Baskı Sayısı2
Detaylı açıklama

HYA28
Açıklamalı - İçtihatlı
Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Bekir YILDIRIM
2013/11 İlaveli 2. Baskı, 1726 Sayfa Ciltli 165,00 TL
ISBN 978-975-464-772-3

.... Son zamanlarda yasalarda yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler sırasında Yargıtay'ın ve bilhassa kamulaştırma davalarına bakan 5. Hukuk ve 18. Hukuk Dairelerinin görüşlerinin alınmaması, yasaların uygulanmasında tereddütlere ve değişik uygulamalara neden olmaktadır.

30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Kanun, 11.06.2013 günü yürürlüğe giren 4687 sayılı Kanunla değiştirilmiş, ilgili bölümünde açıklandığı gibi bilhassa uzlaşılamaması halinde, hem idarenin, hem de tapu malikinin dava açabileceği kabul edilmiştir ki, bu husus hak düşürücü sürenin uygulanmasına engel teşkil ettiğinden, son derece sakıncalı olarak görülmektedir.

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti davasının dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, bu sürenin bitimi tarihinden itibaren kanuni faiz işletileceği kabul edilmiş, ancak faizin de hesaplanıp bloke edilmesi gerektiği hususuna yer verilmemiştir.

Kamulaştırma Kanununun 22. maddesinin birinci fıkrasına, 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6427 sayılı Kanunla «Kamulaştırılan taşınmaz mal­da, kamulaştırma amacına uygun bir işlem veya tesisat yapılmasından sonra bu hüküm uygulanmaz» ibaresi eklenmiş; Kanunun önceki kamulaştırmalarda da uygulanacağı hükmüne yer verilmemiş, bilahare 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla bu hüküm düzeltilmiştir.

31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanunla, Kamulaştırma Kanununun 15. maddesinde, bilirkişi seçimi ile ilgili değişiklik yapılarak, bilirkişilerin valilikçe kura yolu ile seçileceği kabul edilmiş olup, bu husus, yargı bağımsızlığı ile bağdaşmadığı gibi, dört ay içinde sonuçlandırılması öngörülen davaların da uzamasına sebebiyet vereceği için son derece sakıncalıdır.

2012 ve 2013 yılında yürürlüğe giren Daireler arası işbölümünde Dairemizin görevlerinde değişiklik yapılmış;

a) 01.03.2012 tarihli iş bölümü ile tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları ile tapu kaydının mahkeme kararı ile iptalinden (kıyı ve orman kanunu hükümleri uyarınca) kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davalarına bakmakla Dairemiz görevlendirilmiştir.

b) 01.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren işbölümü ile de; Dairemizin kamulaştırma davalarında baktığı Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak il ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davalarına Dairemizce, bu iller dışındaki illerden verilen kararların temyiz incelemesi ise 18. Hukuk Dairesince bakılacaktır.

Kitabın tüm meslektaşlarıma ve uygulayıcılara yararlı olmasını diliyorum... (ÖNSÖZ'den)

Kitabın Konu Başlıkları

 • Kamulaştırma Hakkında Genel Bilgiler
 • Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırmanın Oluşturulması
 • Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması
 • Kamulaştırma Davalarında Faiz ve Munnzam Zarar
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davalarında Temyiz, Karar Düzeltme, Yazım Hataları, Hükün Tavzihi ve Yargılamanın İadesi (İadei Muhakeme)
 • Kamulaştırmanın Oluşturulması
 • Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması
 • Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma
 •  Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu İle ve Acele Kamulaştırma
 • Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
 • Yasak İşler ve Ceza Hükümleri
 • Kamulaştırmasız El Koyma
 • Kamulaştırmasız El Koyma Davaları
 • İmar Uygulaması Nedeniyle Bedele Dönüştürme Davaları
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
50,00 TL

İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat

Yazar: M. Turgut ÖZ
130,00 TL

Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları

Yazar: Hasan PULAŞLI
50,00 TL

Sözleşme Kitabım

Yazar: Ayhan YALÇIN
(250 Sözleşme / Notlar / İçtihatlar)
65,00 TL