Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Aile Mahkemesi Davaları


6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
Katalog Kodu: ME202
ISBN: 978-605-05-0052-3
Stok durumu: Stokta var
175,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarÖmer Uğur GENÇCAN
Baskı tarihi2016/04
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı NiteliğiGözden Geçirilmiş
Baskı Sayısı2
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)

ME202
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Aile Mahkemesi Davaları
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
Ömer Uğur GENÇCAN
2016/04 2.Baskı, 1550 Sayfa Ciltli 175,00
ISBN 978-605-05-0052-3 

8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiştir.

Bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bulunan aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işleri, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün korunması ilkesi gözetilerek, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanılarak, eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların sulh yoluyla çözümünü sağlamaya çalışmaktadır.

Yargılama görevinin yanında toplumun temel taşı olan ailenin korunmasına yönelik koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler alma gibi önemeli işlevleri de yerine getirecek olan aile mahkemeleri bu bağlamda kurulmuş bulunmaktadır.

Bu çalışma Aile Mahkemeleri Davalarını kapsayan ve bünyesinde sadece açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran bir başvuru kitabıdır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Nişanlanmaya İlişkin Davalar
 • Evliliğin Varlığına İlişkin Davalar
 • Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası
 • Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz
 • Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları
 • Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davası
 • Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası
 • Terk Sebebiyle Boşanma Davası
 • Kişisel İlişki Davası
 • Velayet Davası
 • Meslek veya İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava
 • Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası
 • Ana Baba ile Kişisel İlişki Davası
 • Çocuğun Teslimi Davası Çocuk Mallarına İlişkin Davalar

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA 41
KISALTMALAR 47

GİRİŞ 49

& 1. NİŞANLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 118-123)
I. AÇIKLAMA 53
A- Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davaları 53
1- Maddi Tazminat Davası (TMK m. 120) 53
2- Manevi Tazminat Davası (TMK m. 121) 53
3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 53
4- Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası 53
B- Hediyelerin Geri Verilmesi Davası (TMK m. 122) 54
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 54
III. İÇTİHATLAR 55

& 2. EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 86
A- Evliliğin Tespiti Davası 86
B- Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 86
C- Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 86
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 87
III. İÇTİHATLAR 88

& 3. OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASI(TMK m. 124 f. II)
I. AÇIKLAMA 95
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 96
III. İÇTİHATLAR 97

& 4. OLAĞAN EVLENMEYE İZİN DAVASI (TMK m. 128)
I. AÇIKLAMA 99
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 100
III. İÇTİHATLAR 101
& 5. BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI
(TMK m. 132 f. III)
I. AÇIKLAMA 102
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 102
III. İÇTİHATLAR 104

& 6. EVLENDİRME MEMURUNUN RET KARARINA İTİRAZ (TMK m. 138)
I. AÇIKLAMA 105
A- Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz (TMK m. 138 f. II) 105
B- Diğer Sebeplerde Ret Kararına İtiraz (TMK m. 138 f. I) 105
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 106
III. İÇTİHATLAR 107
& 7. EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVALARI
(TMK. m. 145-147)
I. AÇIKLAMA 109
A- Evlenme Sırasında Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası (TMK m. 130, 145 b. 1) 110
B- Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası (TMK m. 125, 145 b. 2) 110
C- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Sebebiyle
Evlenmenin Butlanı Davası (TMK m. 133, 145 b. 3) 111
D- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası (TMK m. 129, 145 b. 4) 111
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 111
III. İÇTİHATLAR 113
& 8. EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI DAVALARI
(TMK. m. 148-160)
I. AÇIKLAMA 142
A- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 148) 143
B- İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 148) 143
1- Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149) 144
a. Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 149 f. I) 144
b. Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 149 f. I) 144
c. Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 149 f. II) 144
2- Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150) 144
a. Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin
İptali Davası (TMK m. 150 b. 1) 144
b. Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 2) 144
3- Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 151) 145
C- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 153 f. I) 145
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 145
III. İÇTİHATLAR 146
& 9. ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 161)
I. AÇIKLAMA 152
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 154
III. İÇTİHATLAR 156
& 10. HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 162)
I. AÇIKLAMA 161
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 161
III. İÇTİHATLAR 163
& 11. PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 162)
I. AÇIKLAMA 166
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 166
III. İÇTİHATLAR 168
& 12. ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 162)
I. AÇIKLAMA 170
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 170
III. İÇTİHATLAR 172
& 13. SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 163)
I. AÇIKLAMA 175
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 175
III. İÇTİHATLAR 178
& 14. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163)
I. AÇIKLAMA 181
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 181
III. İÇTİHATLAR 183
& 15. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 164)
I. AÇIKLAMA 186
A- Terk İhtarı İstemi 186
B- Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 186
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 187
III. İÇTİHATLAR 189
& 16. AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 165)
I. AÇIKLAMA 200
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 200
III. İÇTİHATLAR 203
& 17. EVLİLİK BİRLİĞİNİN DUYGUSAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 208
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 208
III. İÇTİHATLAR 210
& 18. EVLİLİK BİRLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 256
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 256
III. İÇTİHATLAR 258
& 19. EVLİLİK BİRLİĞİNİN CİNSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 272
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 272
III. İÇTİHATLAR 274
& 20. EVLİLİK BİRLİĞİNİN FİZİKSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 299
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 299
III. İÇTİHATLAR 301
& 21. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SOSYAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 314
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 314
III. İÇTİHATLAR 316
& 22. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GÖRSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 326
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 326
III. İÇTİHATLAR 328
& 23. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KARMA ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. I)
I. AÇIKLAMA 334
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 334
III. İÇTİHATLAR 336
& 24. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. III)
I. AÇIKLAMA 347
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 349
III. İÇTİHATLAR 351
& 25. EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. IV)
I. AÇIKLAMA 368
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 368
III. İÇTİHATLAR 371
& 26. BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER (TMK. m. 169)
I. AÇIKLAMA 380
II. İÇTİHATLAR 380
& 27. AYRILIK DAVASI (TMK m. 171) VE
AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI
(TMK m. 172)
I. AÇIKLAMA 399
A- Ayrılık Davası (TMK m. 171) 399
B- Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası (TMK m. 172) 399
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 400
III. İÇTİHATLAR 401
& 28. KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN
DAVALAR (TMK. m. 173)
I. AÇIKLAMA 407
A- Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
(TMK. m. 173 f. II) 407
B- Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası
(TMK. m. 173 f. III) 407
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 407
III. İÇTİHATLAR 409
& 29. BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 174 f. I)
I. AÇIKLAMA 417
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 418
III. İÇTİHATLAR 419
& 30. BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 174 f. II)
I. AÇIKLAMA 451
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 451
III. İÇTİHATLAR 453
& 31. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI (TMK m. 175)
I. AÇIKLAMA 483
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 483
III. İÇTİHATLAR 485
& 32. YOKSULLUK NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVASI
(TMK m. 176)
I. AÇIKLAMA 511
A- Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 511
1- Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 511
2- Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 511
B- Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 511
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 512
III. İÇTİHATLAR 513
& 33. KİŞİSEL İLİŞKİ DAVASI (TMK m. 182 f. II, 183)
I. AÇIKLAMA 518
A- Kişisel İlişki Kurulması Davası 518
B- Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 518
1- Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 518
2- Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 519
C- Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 519
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 519
III. İÇTİHATLAR 521
& 34. İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI (TMK m. 182 f. II)
I. AÇIKLAMA 540
A- İştirak Nafakası Verilmesi Davası 540
B- İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 540
1- İştirak Nafakasının Arttırılması Davası 540
2- İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 540
C- İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası 540
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 541
III. İÇTİHATLAR 542
& 35. VELAYET DAVASI (TMK m. 336 f. III)
I. AÇIKLAMA 560
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 560
III. İÇTİHATLAR 562
& 36. BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI VE
TENFİZİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 575
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 576
III. İÇTİHATLAR 577
& 37. ORTAK KONUTUN BELİRLENMESİ DAVASI
(TMK m. 186 f. I)
I. AÇIKLAMA 592
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 593
III. İÇTİHATLAR 594
& 38. BİRLİĞİ YÖNETME HAKKINA İLİŞKİN DAVA
(TMK m. 186 f. II)
I. AÇIKLAMA 595
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 595
III. İÇTİHATLAR 597
& 39. KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA HAKKINA
İLİŞKİN İSTEM (TMK m. 187)
I. AÇIKLAMA 598
II. İÇTİHATLAR 598
& 40. BİRLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KILINMA DAVASI
(TMK m. 188 f. II b. 1)
I. AÇIKLAMA 608
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 608
III. İÇTİHATLAR 609
& 41. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI (TMK m. 190)
I. AÇIKLAMA 610
A- Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 190) 610
B- Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası (TMK m. 190) 610
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 611
III. İÇTİHATLAR 612
& 42. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ DAVASI
(TMK m. 191)
I. AÇIKLAMA 613
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 613
III. İÇTİHATLAR 615
& 43. MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKINA İLİŞKİN DAVA
(TMK m. 192 c.1)
I. AÇIKLAMA 616
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 616
III. İÇTİHATLAR 618
& 44. AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI (TMK m. 194)
I. AÇIKLAMA 619
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 619
III. İÇTİHATLAR 621
& 45. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA KONUSUNDA HÂKİMİNİN MÜDAHALESİ DAVASI (TMK m. 194 f. II)
I. AÇIKLAMA 624
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 624
III. İÇTİHATLAR 626
& 46. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA YOKLUĞUNDA AÇILACAK DAVALAR (TMK m. 194 f. I)
I. AÇIKLAMA 627
A- Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 627
B- Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 628
C- Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 628
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 628
III. İÇTİHATLAR 631
& 47. AİLE KONUTU ŞERHİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 194 f. III)
I. AÇIKLAMA 652
A- Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 652
B- Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 653
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 653
III. İÇTİHATLAR 655
& 48. AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR (TMK m. 194)
I. AÇIKLAMA 675
A- Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 675
B- Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 675
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 675
III. İÇTİHATLAR 677
& 49. EVLİLİK BİRLİĞİNE HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME DAVALARI (TMK m. 195)
I. AÇIKLAMA 682
A- Genel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. II) 682
B- Özel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. III) 682
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 683
III. İÇTİHATLAR 684
& 50. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME:
BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA DAVASI
(TMK m. 196)
I. AÇIKLAMA 686
A- Katılma Payının Belirlenmesi Davası (TMK m. 196) 686
B- Katılma Payının Değiştirilmesi Davası (TMK m. 196) 686
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 687
III. İÇTİHATLAR 688
& 51. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 197)
I. AÇIKLAMA 690
A- Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 690
B- Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 690
C- Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 691
D- Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III) 691
E- Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III) 691
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 691
III. İÇTİHATLAR 693
& 52. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVALARI (TMK m. 200)
I. AÇIKLAMA 707
A- Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 707
B- Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 707
C- Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 707
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 707
III. İÇTİHATLAR 709
& 53. KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA DAVALARI
(TMK m. 197 f. II)
I. AÇIKLAMA 713
A- Ortak Konuttan Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II) 713
B- Ev Eşyasından Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II) 713
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 714
III. İÇTİHATLAR 715
& 54. MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM DAVASI
(TMK m. 197 f. II)
I. AÇIKLAMA 716
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 716
III. İÇTİHATLAR 718
& 55. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN ÖNLEM DAVALARI
(TMK m. 197 f. IV)
I. AÇIKLAMA 719
A- Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası
(TMK m. 197 f. IV) 719
B- Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası
(TMK m. 197 f. IV) 719
C- Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası
(TMK m. 197 f. IV) 719
D- Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
(TMK m. 197 f. IV) 720
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 720
III. İÇTİHATLAR 722
& 56. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVALARI
(TMK m. 198)
I. AÇIKLAMA 723
A- Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası (TMK m. 198) 723
B- Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası
(TMK m. 198, 200) 723
C- Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 198, 200) 723
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 724
III. İÇTİHATLAR 725
& 57. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVALARI
(TMK m. 199)
I. AÇIKLAMA 727
A- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası (TMK m. 199) 727
B- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası
(TMK m. 199, 200) 727
C- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası
(TMK m. 199, 200) 727
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 728
III. İÇTİHATLAR 729
& 58. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖNLEM İSTEMİ
(6284 SAYILI KANUN)
I. AÇIKLAMA 734
A- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanuna Göre Önlem İstemi 734
B- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına İtiraz 736
C- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler 736
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 737
III. İÇTİHATLAR 739
& 59. ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ OLAN ÜLKEYE İADESİ DAVASI (ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME VE 5717 SAYILI KANUN)
I. AÇIKLAMA 741
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 742
III. İÇTİHATLAR 744
& 60. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVALARI
I. AÇIKLAMA 751
A- İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751
B- Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751
C- Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751
D- Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 752
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 752
III. İÇTİHATLAR 753
& 61. EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 206)
I. AÇIKLAMA 760
A- Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760
B- Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760
C- Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Mal Rejimini
Dönüştürme Davası 761
D- Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761
E- Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761
F- Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761
G- Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 762
III. İÇTİHATLAR 763
& 62. EŞLERİN DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 208 f.II)
I. AÇIKLAMA 765
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 765
III. İÇTİHATLAR 765
& 63. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 210 f.I)
I. AÇIKLAMA 768
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 768
III. İÇTİHATLAR 770
& 64. ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 211 f.I)
I. AÇIKLAMA 771
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 771
III. İÇTİHATLAR 773
& 65. EŞYA TESPİTİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 774
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 774
III. İÇTİHATLAR 776
& 66. EŞYA ALACAĞI DAVASI
(TMK. m.226 f.I)
I. AÇIKLAMA 778
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 778
III. İÇTİHATLAR 780
& 67. ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK. m.226 f.I)
I. AÇIKLAMA 794
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 794
III. İÇTİHATLAR 796
& 68. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
TASFİYE DAVASI
I. AÇIKLAMA 835
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 835
III. İÇTİHATLAR 837
& 69. KATILMA ALACAĞINA (KA) İLİŞKİN İSTEKLER
(TMK. m.231)
I. AÇIKLAMA 893
A- Katılma Alacağı Davası (TMK. m.231) 893
B- Katılma Alacağının Azaltılması İstemi (TMK. m.236 f. II) 894
C- Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi (TMK. m.236 f. II) 894
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 894
III. İÇTİHATLAR 895
& 70. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI (TMK. m. 227)
I. AÇIKLAMA 990
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 991
III. İÇTİHATLAR 992
& 71. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE
AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1082
A- Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası
(TMK. m. 240 f.I) 1082
B- Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası
(TMK. m. 240 f.I) 1082
C- Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası
(TMK. m. 240 f.III) 1082
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1083
III. İÇTİHATLAR 1085
& 72. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE
EV EŞYASI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI DAVASI
(TMK. m. 240 f.II)
I. AÇIKLAMA 1089
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1089
III. İÇTİHATLAR 1091
& 73. EKSİK KATILMA ALACAĞI (EKA) DAVASI (TMK. m. 241)
I. AÇIKLAMA 1092
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1092
III. İÇTİHATLAR 1094
& 74. MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 242-243)
I. AÇIKLAMA 1095
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1095
III. İÇTİHATLAR 1097
& 75. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 244-255)
I. AÇIKLAMA 1099
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1100
III. İÇTİHATLAR 1102
& 76. MAL ORTAKLIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 256-281)
I. AÇIKLAMA 1104
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1105
III. İÇTİHATLAR 1107
& 77. KOCANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
(TMK m. 286 f. I)
I. AÇIKLAMA 1109
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1110
III. İÇTİHATLAR 1111
& 78. ERGİN ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
(TMK m. 286 f. II, 289 f. II)
I. AÇIKLAMA 1125
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1125
III. İÇTİHATLAR 1127
& 79. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN/KAYYIMIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 286 f. II, 291 f. II)
I. AÇIKLAMA 1135
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1135
III. İÇTİHATLAR 1137
& 80. KOCANIN ALTSOYU/ANA BABASININ AÇTIĞI
SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 291 f. I)
I. AÇIKLAMA 1140
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1140
III. İÇTİHATLAR 1142
& 81. GENETİK BABANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
(TMK m. 291 f. I)
I. AÇIKLAMA 1148
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1148
III. İÇTİHATLAR 1150
& 82. SOYBAĞININ REDDİ SEBEBİYLE
NAFAKANIN GERİ İSTENİLMESİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1155
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1155
III. İÇTİHATLAR 1157
& 83. SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI (TMK m. 294)
I. AÇIKLAMA 1158
A- Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 1158
B- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 1158
C- Çocuk Tarafından Açılan Dava 1158
D- Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II) 1158
E- İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan Dava 1159
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1159
III. İÇTİHATLAR 1161
& 84. ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA
İTİRAZ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1165
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1165
III. İÇTİHATLAR 1167
& 85. TANIMA DAVASI (TMK m. 295-296)
I. AÇIKLAMA 1172
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1173
III. İÇTİHATLAR 1175
& 86. TANIMA SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1181
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1181
III. İÇTİHATLAR 1182
& 87. TANIMANIN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1183
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1183
III. İÇTİHATLAR 1184
& 88. TANIYANIN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE
TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 297)
I. AÇIKLAMA 1186
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1187
III. İÇTİHATLAR 1188
& 89. TANIYANIN GENETİK BABA OLMAMASI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 298)
I. AÇIKLAMA 1190
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1190
III. İÇTİHATLAR 1191
& 90. ANA TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK m. 301 f. I)
I. AÇIKLAMA 1194
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1195
III. İÇTİHATLAR 1196
& 91. ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK m. 301 f. I)
I. AÇIKLAMA 1211
A- Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 1211
B- Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1212
III. İÇTİHATLAR 1213
& 92. BABALIK SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 304 f. I)
I. AÇIKLAMA 1223
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1223
III. İÇTİHATLAR 1225
& 93. BABALIK SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. AÇIKLAMA 1227
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1227
III. İÇTİHATLAR 1229
& 94. BABALIĞIN TESPİTİNE DAYALI TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 333)
I. AÇIKLAMA 1232
A- Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1232
B- Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1232
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1232
III. İÇTİHATLAR 1234
& 95. KÜÇÜKLERİ TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME DAVASI
(TMK m. 305 f. I)
I. AÇIKLAMA 1235
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1236
III. İÇTİHATLAR 1237
& 96. KÜÇÜKLERİ BİRLİKTE EVLÂT EDİNME DAVASI
(TMK m. 306)
I. AÇIKLAMA 1243
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1243
III. İÇTİHATLAR 1245
& 97. YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI
(TMK m. 313)
I. AÇIKLAMA 1254
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi
Davası (TMK m. 313 b. 1) 1254
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası ((TMK m. 313 b. 2) 1254
C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası
(TMK m. 313 b. 3) 1254
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1254
III. İÇTİHATLAR 1256
& 98. YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI
(TMK m. 313)
I. AÇIKLAMA 1261
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 1) 1261
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası
(TMK m. 313 b. 2) 1261
C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası
(TMK m. 313 b. 3) 1261
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1261
III. İÇTİHATLAR 1263
& 99. EVLÂT EDİNMEDE ANA VE BABANIN RIZANIN ARANMAMASI DAVASI (TMK m. 311-312)
I. AÇIKLAMA 1265
A- Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması
(TMK m. 311) 1265
B- Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması
(TMK m. 312) 1265
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1266
III. İÇTİHATLAR 1267
& 100. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1274
A- Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1274
B- Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1274
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1274
III. İÇTİHATLAR 1276
& 101.EVLÂT EDİNMENİN AKÇALI SONUÇLARINA
İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1277
A- Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar (TMK m. 500 f. I) 1277
B- Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar
(TMK m. 364 f. I) 1278
C- Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar (TMK m. 314 f. I) 1278
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1278
III. İÇTİHATLAR 1280
& 102. EVLÂT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARINA
İLİŞKİN DAVALAR (TMK. m. 314)
I. AÇIKLAMA 1281
A- Adı ve Soyadı 1281
B- Ana ve Baba Adı (TMK m. 314 f. IV) 1282
C- Vatandaşlığı 1282
D- Hısımlık İlişkisi 1282
E- Evlenme Yasağı 1283
F- Velâyet Hakkı 1283
G- Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1283
H- Yerleşim Yeri 1283
I- Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü
(TMK m. 322) 1284
İ- Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması (TMK m. 314 f. V) 1284
J- Açıklama Yapılamaması (TMK m. 314 f. VI) 1284
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1284
III. İÇTİHATLAR 1286
& 103. RIZANIN BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 317)
I. AÇIKLAMA 1288
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1288
III. İÇTİHATLAR 1290
& 104. EVLÂT EDİNENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1291
A- En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1291
B- Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1291
C- Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi
Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 305 f. II) 1291
D- İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 307 f. II) 1292
E- Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin veya Kısıtlıyı
Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 313 f. I) 1292
F- Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması Davası 1292
G- Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1292
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1293
III. İÇTİHATLAR 1294
& 105. EVLÂT EDİNİLENİN KOŞULLARININ
GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1297
A- Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. II) 1297
B- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1297
C- Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1297
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1297
III. İÇTİHATLAR 1299
& 106. ORTAK KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE
EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1300
A- Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. I, 313 b. 1-2) 1300
B- Yaş Farkının Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması Davası (TMK m. 308 f. I) 1300
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1300
III. İÇTİHATLAR 1302
& 107. USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLARIN BULUNMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
(TMK m. 318 f. II)
I. AÇIKLAMA 1304
A- Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1304
B- Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 315 f. I) 1304
C- Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 309 f. II) 1304
D- Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1304
E- Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1305
F- Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I-II) 1305
G- Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. III) 1305
H- Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1305
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1305
III. İÇTİHATLAR 1307
& 108. ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI
(TMK m. 323-324)
I. AÇIKLAMA 1309
A- Ana ve Baba ile Kişisel İlişki Kurulması Davası (TMK m. 323) 1309
B- Ana ve Baba ile Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1310
1- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1310
2- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1311
C- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1311
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1311
III. İÇTİHATLAR 1313
& 109. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI
(TMK m. 325)
I. AÇIKLAMA 1327
A- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1327
B- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1327
1- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1327
2- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1328
C- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1328
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1328
III. İÇTİHATLAR 1329
& 110. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ İÇİN
ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARINI SARFETMESİNE
İZİN VERİLMESİ DAVASI (TMK. m.327)
I. AÇIKLAMA 1338
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1338
III. İÇTİHATLAR 1340
& 111. ANA VE BABA EVLİ İKEN AÇILABİLECEK
VELAYET DAVALARI (TMK m. 336 f. I-II)
I. AÇIKLAMA 1341
A- Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası
(TMK m. 336 f. II) 1341
B- Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası
(TMK m. 336 f. II) 1342
C- Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1342
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1342
III. İÇTİHATLAR 1344
& 112. ANA VE BABA EVLİ DEĞİL İKEN AÇILABİLECEK
VELAYET DAVALARI
I. AÇIKLAMA 1350
A- Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II) 1350
B- Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II) 1350
C- Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II) 1350
D- Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II) 1350
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1350
III. İÇTİHATLAR 1352
& 113. VELAYETİN TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1359
A- Velayetin Tanınması Davası 1359
B- Velayetin Tenfizi Davası 1359
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1359
III. İÇTİHATLAR 1361
& 114. ÇOCUĞUN BORÇ ALTINA GİREBİLMESİ İÇİN İZİN DAVASI (TMK. m. 345)
I. AÇIKLAMA 1363
A- Çocuk ile Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363
B- Ana ve Babanın Menfaatine Olarak Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1363
III. İÇTİHATLAR 1365
& 115. ÇOCUK İÇİN BASİT KORUMA ÖNLEMİ DAVASI
(TMK. m. 346)
I. AÇIKLAMA 1366
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1366
III. İÇTİHATLAR 1368
& 116. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI ALINMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1375
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1376
III. İÇTİHATLAR 1377
& 117. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ
UZATILMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1386
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1386
III. İÇTİHATLAR 1388
& 118. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ
KALDIRILMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1389
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1389
III. İÇTİHATLAR 1390
& 119. ÇOCUĞUN TESLİMİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1393
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1393
III. İÇTİHATLAR 1394
& 120. ÇOCUĞUN YERLEŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK. m. 347)
I. AÇIKLAMA 1397
A- Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1397
B- Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1397
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1397
III. İÇTİHATLAR 1399
& 121. VELAYETİN ANA VE BABANIN DENEYİMSİZLİĞİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)
I. AÇIKLAMA 1402
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1402
III. İÇTİHATLAR 1404
& 122. VELAYETİN ANA VE BABANIN HASTALIĞI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)
I. AÇIKLAMA 1406
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1406
III. İÇTİHATLAR 1408
& 123. VELAYETİN ANA VE BABANIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)
I. AÇIKLAMA 1409
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1409
III. İÇTİHATLAR 1411
& 124. VELAYETİN ANA VE BABANIN VELÂYET GÖREVİNİ
GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEMESİ SEBEBİYLE
KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)
I. AÇIKLAMA 1412
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1412
III. İÇTİHATLAR 1414
& 125. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA YETERLİ İLGİYİ GÖSTERMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI
(TMK. m. 348 b. 2)
I. AÇIKLAMA 1416
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1416
III. İÇTİHATLAR 1418
& 126. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AĞIR BİÇİMDE SAVSAKLAMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 2)
I. AÇIKLAMA 1421
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1421
III. İÇTİHATLAR 1423
& 127. VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI
(TMK. m. 349)
I. AÇIKLAMA 1424
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1424
III. İÇTİHATLAR 1426
& 128. ÇOCUK MALLARINA İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 352-361)
I. AÇIKLAMA 1444
A- Ana ve Babanın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi Davası (TMK m. 352 f. II) 1444
B- Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası
(TMK m. 356 f. II) 1444
C- Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası
(TMK m. 360-363) 1445
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1445
III. İÇTİHATLAR 1447
& 129. ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARININ
GERİ VERİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARIYLA
İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 363)
I. AÇIKLAMA 1463
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1463
III. İÇTİHATLAR 1465
& 130. YARDIM NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 364-365)
I. AÇIKLAMA 1470
A- Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1470
B- Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1470
1- Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1470
2- Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1470
C- Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1470
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1471
III. İÇTİHATLAR 1472
& 131. EV DÜZENİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 367-369)
I. AÇIKLAMA 1491
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1492
III. İÇTİHATLAR 1493
& 132. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI DAVASI
(TMK m. 370-371)
I. AÇIKLAMA 1495
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1496
III. İÇTİHATLAR 1497
& 133. AİLE VAKFI KURULMASINA İLİŞKİN DAVA (TMK m. 372)
I. AÇIKLAMA 1498
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1498
III. İÇTİHATLAR 1500
& 134. AİLE MALLARI ORTAKLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 373-385)
I. AÇIKLAMA 1501
A- Aile Malları Ortaklığı Sözleşmesinden Doğan Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Ortaklığa Dâhil Malların Paylaşımına İlişkin
Dava ve İşler (TMK. 379, 381 f. II, 382 f. I, 383) 1501
B- Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar
(TMK. m.380) 1502
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1502
& 135. AİLE YURDUNA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 386-395)
I. AÇIKLAMA 1505
A- Aile Yurdu Kurulması Davası (TMK m. 386-390) 1505
B- Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası
(TMK. m.392) 1506
C- Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası
(TMK. m. 393) 1506
D- Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası (TMK m. 394) 1507
E- Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar (TMK m. 395) 1507
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1507
KAVRAM DİZİNİ 1509
ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” 1521

KAYNAKÇA

ACABEY, M. Beşir                       :  Soybağı, İzmir-2002

ACAR, Feride                                 :  “Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Uluslar arası Standartlar”. Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 45-60.

ABİK, Yıldız                                   :  Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı, Ankara-2005

AKGÜN, Zerrin                             :  Boşanma Hukuku, İstanbul 1949

AKINCI, Ziya;

GÖKYAYLA Cemile DEMİR    :  Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKINTÜRK, Turgut                     :  Aile Hukuku, Ankara 1996

AKINTÜRK, Turgut                     :  Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut                     :  Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

ALTUNTAŞ, İlknur                      :  Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi,  Ankara-2006

AKYÜZ, Emine                              :  Medeni Kanuna Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara-1983

AKYÜZ, Emine                              : Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ANKARA BAROSU                      : Kadın Hakları El Kitabı, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu, Ankara-2006. (Kısaltma: KADIN HAKLARI)

ANKARA BAROSU                      :  Yurttaşım! Kadınım Haklarım Var!, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Danışma Merkezi, Ankara-2005, (Kısaltma: YURTTAŞIM)

ANTALYA, Gökhan                     :  Miras Hukuku, İstanbul-2009

ARSEBÜK, Esat                            :  Aile  Hukuku, Ankara 1940

 

AYAN, Serkan                                :  Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara-2004 (Kısaltma: AYAN-Evlilik)    

BAKTIR ÇETİNER, Selma        :  Velâyet Hukuku, Ankara-2000

BAKTIR, Selma                             :  Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAŞPINAR, Veysel                       :  “Yeni Türk Medenî Kanunu Hakkında Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1999, Cilt:III, Sayı: 1-2, Sayfa: 46-59.

BAYGIN, Cem                                :  Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BELEN, Herdem                           :  Yeni Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Evlat Edinme, İstanbul-2005.

BİRSEN, Kemaleddin                  :  Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

BOZOVALI, Haluk                      :  Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları, İstanbul-1990

BURCUOĞLU, Haluk                  :  4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Boşanma Düzenlemesinin Eleştirisi ve Uygulamada Karşılaşılacak Sorunlar, Antalya Barosu Dergisi, Şubat-2004, Yıl:25, Sayı:5 s. 40 vd.

CEYLAN, Ebru                              :  Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Doktora Tezi, İstanbul-2006.

CILGA, İbrahim                            :  “Aile Mahkemeleri Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Aile ve Toplum Dergisi, Nisan-Haziran, C.2, S.5, Ankara-2002.

CİN, Halil                                        :  İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

CİN, Halil                                        :  Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇAKIRCA, Seda İrem                  :  “Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK. M. 187’nin Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul-2010, s. 703-748.

ÇELİKEL, Aysel                           :  Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-1995

ÇELİKTAŞ, Demet                       :  “Medeni Kanunda ve Medeni Kanun Öntasarısında Nafaka” Yargıtay Dergisi, C.15, S.1-4

ÇINAR, Ömer                                 :  “Hısımlıktan Doğan Evlenme Engeli ve Sonuçları” Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul-2009, s. 519-537.

DALAMANLI, Lütfi                     :  Tatbikatta Hukuk Davaları, Ankara 1977

DEMİR, Pınar Özlem                   :  Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu İle İlgili Yenilik ve Değişiklikler, İstanbul-2004

DEVELİOĞLU, Ferit                   :  Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DOĞANAY, İsmail                        :  Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Davaları, Ankara-1961

DURAL, Mustafa;

ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper                               :  Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa;

ÖĞÜZ, Tufan                                 :  Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

EGGER, August                             :  Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

ERGENEKON, Yılmaz                :  Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakaları, Ankara-1966

FEYZİOĞLU, Feyzi N.                :  Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖKAY, Faruk Kerem                :  Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, İstanbul-2010

GÖZÜBÜYÜK, Şeref                   :  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper              :  Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara-2003.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper              :  Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

HAFIZOĞULLARI, Zeki            :  Zina Cürümleri, İstanbul 1983

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona                           :  Aile Hukuku, İstanbul 1993

HAVUTÇU, Ayşe                           :  “Evli Kadının Yerleşim Yeri”, DEÜHFD, C VII, S 1, s.41.

HELVACI, Serap                          :  Gerçek Kişiler, İstanbul-2010

IŞIK, Mehmet                                 : Yeni Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Evlat Edinme, Ankara-2005.        

İMRE, Zahit                                   :  Türk Miras Hukuku, İstanbul 1972

KANDİL, Seher                              :  Türk Hukukunda Terk Sebebiyle Boşanma, Ankara-2006

KARAMAN, Hayreddin               :  Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1996

KASATURA, İlkay                        :  Alkol ve Arkadaşları, İstanbul-1995.

KAYA, Cengiz                                :  Türk Hukukunda Evlat Edinme, İstanbul-2009

KAZANCI Yayınları                    :  Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Tüzükleri

KILIÇOĞLU, Ahmet                    : Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KIRKBEŞOĞLU, Nagehan        :  Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları, İstanbul-2006.

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim                              :  Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki                                    :  Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

MOROĞLU, Nazan                      :  Uluslararası Belgelerde Kadın Erkek Eşitliği, İstanbul Barosu Yayınları,  İstanbul-2005.

MOROĞLU, Nazan                      :  “Medeni Yasa’ya  Göre Kadının Soyadı ve Bir Öneri”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 79, S: 5, Yıl:2005, s. 1492-1510

MOROĞLU, Nazan                      : Kadının Soyadı, İstanbul-1999.

MOROĞLU, Nazan                      : “Kadının Soyadı”, Necla Arat’a Armağan, İstanbul-2004, s. 281-307

NOMER, Ergin                              :  Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa                           :  Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit                 :  Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZBEY, Esin                                  :  T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türk Hukuk Sisteminde Aile İçi Şiddetle İlgili Mevzuat, Ankara.

ÖZDEMİR, Nevzat                       :  Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul-2003.

ÖZDEN, Bülent                              :  Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge                                :  Aile Hukuku, Ankara 1979

ÖZTAN, Bilge                                :  Aile Hukuku, Ankara 2005

ÖZTAN, Bilge                                :  “3444 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikten Sonra Medeni Kanun’un 134’üncü Maddesi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan”, Ankara 1990

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri                  :  Kur’an’ın  Temel Kavramları, İstanbul 1996

PALAMUT, Mehmet E.               :  Medeni Hukuk, İstanbul-2004.

RUHİ, Ahmet Cemal                     :  Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Ankara-2004

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal                   :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.               :  Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona                           :  Çocuk Hukuku, İstanbul-2000

SEROZAN, Rona                           :  Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat                                   :  Boşanma, Ankara 1997

ŞENER, Esat                                   :  “Terk Hukuki Sebebine Dayanan Boşanma Davası Üzerine Düşünceler”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S.37

ŞENER, Esat                                   :  Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara 1981

ŞIPKA, Şükran                               :  Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer   Eşin Rızası (TMK. m. 194), 2. Bası, İstanbul-2004.

ŞIPKA, Şükran                               :  “Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği Nedir?”, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak-2007, s. 58-60. (Kısaltma: ŞIPKA-Şerh)

T.C. ADALET BAKANLIĞI      :  Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TİRYAKİOĞLU, Bilgin              :  Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku, Ankara 1991

TEKİNAY, Selahattin Sulhi        :  Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TEKİNAY, Selahattin Sulhi,  AKMAN,

Sermet, BURCUOĞLU, Haluk,

ALTOP, Atilla                                :  Eşya Hukuku, C.1, İstanbul-1989

TOPALOĞLU, Mustafa              :  Bilişim Hukuku, Karahan Kitapevi, .Adana-2005

TUOR, Pierre                                 : İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Ankara- 1956, (Çev. Amil ARTUS)

TÜRKÇE SÖZLÜK                      :  Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI            :  Ankara 1991

UÇAR, Mehmet Ali                       :  Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası, Ankara-2003.

ULUOCAK, Nihal                         :  Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun-

MUMCU, Ahmet                            :  Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı

Veldet                                               :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet:  Ailenin Çilesi Boşanma, İstanbul 1976

ZEVKLİLER, Aydın                    :  Medeni Hukuk, Ankara 1997

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe                           :  Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YALÇINKAYA, Namık-

KALELİ, Şakir                              :                  Boşanma Hukuku, Ankara 1987

YILDIRIM AKKAYAN, Ayça    :  “Evlilik Dışı Çocuğun Soyadı ve 02.07.2009 Tarih 2005/114 E. 2009/105 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul-2010, s. 69-89.

YILMAZ, Ejder                             :  Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

YÜKSEL, Neşe Doğan                  :  “Nereden Çıktı Aile Mahkemelerindeki Bu Uzmanlar”, İstanbul Barosu Dergisi, Aile Hukuku Özel Sayısı, Mart-2007, s. 131-146.

KAVRAM DİZİNİ

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

Evlenmenin İptali   144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 771

Alacaklının Dönüştürme Davası 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı

Evlât Edinme 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı 110

Ayrılık Davası 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası   575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası   575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası 741

Çocuğun Teslimi Davası 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 256

Eksik Katılma Alacağı Davası 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 765

Eşlerin Dönüştürme Davası 760

Eşya Alacağı Davası 778

Eşya Tespiti Davası 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

İptali   144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle

İptali Davası 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 110

Evliliğin Tespiti Davası 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme   1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

İştirak Nafakası Davası 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 334

Katılma Alacağı Davası 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası   690

Kişisel İlişki Davası 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin

Kaldırılması 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması

Davası 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi   1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi 734

T

Tanıma Davası 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler   736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Terk İhtarı İstemi 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1328

V

Velayet Davası 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası 1341

Velayetin Tanınması Davası 1359

Velayetin Tenfizi Davası 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Yardım Nafakası Davaları 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle 

Evlenmenin İptali Davası 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Yoksulluk Nafakası Davası 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması

Davası 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi

Davası 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası 152

Ziynet Alacağı Davası 794

KAVRAM DİZİNİ

 

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası........................ 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar........................................... 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
Evlenmenin İptali  ....................................................................... 144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar................ 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası........ 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası.............................................. 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar................................................... 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası.......................................... 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası............................................ 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası..................... 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası................ 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası ................. 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası......... 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası..................................... 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar.................................................. 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası.............................................. 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası ............................ 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması .......................... 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar............................................ 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar....... 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava............................................... 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası ......................................................... 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası ................................................ 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar........................................................... 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar................................. 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası................. 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü..... 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası . 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası.......................................... 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası......................... 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası........ 771

Alacaklının Dönüştürme Davası......................................................... 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası............................................ 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı
Evlât Edinme ............................................................................. 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası......... 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası............ 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası........... 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası ..................... 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası............................................ 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları............ 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları..................... 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları............................................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası.............................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası......................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası........................ 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası.................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası...................... 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası . 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası................................................................ 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası...... 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı ..... 110

Ayrılık Davası ................................................................................... 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler.................................................... 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası.......................... 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası .......................................... 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası......................... 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları.................................................... 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları............................. 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası............................. 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi................................ 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi................................................. 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası.............................................. 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları................................ 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................................. 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .................................... 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .................................... 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası............................................... 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................................ 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası.................. 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ................ 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası...................................... 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası ..... 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası............... 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası............................................ 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası................. 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası................... 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler................................................ 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası  ......................................... 575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası  .............................................. 575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası......... 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası........................ 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi............................................... 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası........................... 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi................................................ 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası........................... 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası................. 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası.......... 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası......................... 741

Çocuğun Teslimi Davası.................................................................. 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası....................................................... 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası......................................... 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar.................... 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar.......... 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar............. 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar....................................................... 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları.......... 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası........................................ 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası............................................ 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi......................................... 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası......................................................... 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası........................................ 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz .......... 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası........................ 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.... 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası......................... 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası........ 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.. 256

Eksik Katılma Alacağı Davası.......................................................... 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi ........................................ 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası............................... 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası............................... 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları.................................. 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası................ 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası .............. 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası .................. 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası ......... 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası........ 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası.................... 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme.............................. 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası............... 765

Eşlerin Dönüştürme Davası................................................................ 760

Eşya Alacağı Davası........................................................................... 778

Eşya Tespiti Davası............................................................................ 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar............................................................ 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası.................... 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası..................................................... 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması ................... 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi.......... 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi ............................................ 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi................................. 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi .......................................... 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi............................... 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi ... 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi .... 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı.......................................................... 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı ................................................... 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası..... 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı...................................................... 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi...................................................... 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık............................................................ 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı........................................................ 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri......................................................... 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması ......................... 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi ... 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar.............................. 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar.................... 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar............................................. 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası........ 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar..................................... 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası................................. 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz....................................... 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
İptali  ........................................................................................... 144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası........................ 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası............................ 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası.......................... 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası ................................. 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları................................................. 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları.................................................... 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası...................... 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
İptali Davası................................................................................. 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası.............................................. 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası..................................................... 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası.......................................................... 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ........................ 110

Evliliğin Tespiti Davası........................................................................ 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme............................................ 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları.................... 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme.............................................. 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları.................. 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................... 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası ...................... 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası ..................... 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası................................. 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................. 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi .................................... 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası............................................................ 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası....................................... 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası...... 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası....................................... 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı............................ 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası............................ 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması .......................... 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası........... 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası..... 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası............................................ 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma.................................... 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası....................................................... 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ................................ 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası............................ 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası.......... 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme  ......................... 1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 616

İştirak Nafakası Davası...................................................................... 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası...................................................... 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları........................................ 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası............................................. 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem................ 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi......................................... 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 334

Katılma Alacağı Davası ..................................................................... 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler....................................................... 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi ............................................... 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi.............................................. 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası................................................. 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ............................................... 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası...................................... 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası.......................... 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası  .................. 690

Kişisel İlişki Davası............................................................................ 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası.......................................................... 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası.................................................... 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları.............................................. 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası................................................ 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................................................... 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası......................................... 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası..................... 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası................. 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası ........................ 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar................................... 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası ....................... 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası ................................. 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması............. 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması.................. 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası.... 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası........................................... 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası..................................... 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................................... 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar............................................. 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası......... 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları........................................... 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası.............. 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası...... 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası............... 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası..... 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası........................................ 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası............. 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava.................................................. 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz................................. 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası.............. 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası .................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası.................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası................................................ 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası...................... 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası..................................................... 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası.......................................................... 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.............................. 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası. 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası.... 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası .................................................. 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası................................................... 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması................................................................................ 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi......................................... 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası...................... 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası............... 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................. 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.................................. 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası..... 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası.......... 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası...... 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma.......................................................... 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi  .. 1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz ................. 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi..................... 734

T

Tanıma Davası................................................................................. 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası....................................... 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası........... 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası............................................ 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası........... 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası............................................ 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası................. 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası................... 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler  ....... 736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları........................................... 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası............................................ 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .............................................. 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .............................................. 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası.......................................................... 608

Terk İhtarı İstemi................................................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi......................................................... 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası...... 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme.. 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi................................ 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları.......................................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası........................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası..................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası..................... 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası................. 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................... 1328

V

Velayet Davası................................................................................... 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası. 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası.......................... 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası... 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası........................................................ 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası....................................... 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası. 1341

Velayetin Tanınması Davası............................................................. 1359

Velayetin Tenfizi Davası.................................................................. 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Yardım Nafakası Davaları................................................................ 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası.................................................. 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................... 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası......................................... 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası............................................................. 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi ....................................................... 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası...................................... 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası................................ 1254

Yoksulluk Nafakası Davası................................................................ 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası......................................... 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................. 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası....................................... 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi
Davası ....................................................................................... 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 152

Ziynet Alacağı Davası........................................................................ 794

Kitap etiketleri
hmk (20)
,   
tmk (7)
,   
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Mal Rejimleri Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
175,00 TL

İş Davaları

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
185,00 TL

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar
195,00 TL

Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi)

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre - Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatler
135,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
50,00 TL