Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Noter Senetlerinde Sahtelik


Katalog Kodu: UH102
ISBN: 978-975-464-701-3
Stok durumu: Stokta var
40,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarMustafa Serdar ÖZBEK
Baskı tarihi2013/01
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı NiteliğiGenişletilmiş
Baskı Sayısı2
Detaylı açıklama

UH102
Noter Senetlerinde Sahtelik
Mustafa Serdar Özbek
2013/01 2. Baskı, 238 Sayfa 40,00 TL
ISBN 978-975-464-701-3

Toplumdaki kişiler arasında gerçekleşen ve devamlı çeşitlenerek artan hukukî ilişkiler, farklı hukukî kurumlara vücut vermektedir. Kişiler arasındaki hukukî ilişkileri düzenleyen, temel hak ve hürriyetleri koruyan ve toplum barışını tesis etmeye çalışan devlet, yargı organları aracılığıyla, ortaya çıkan hukukî ihtilâfları çözmeye çalışır (Anayasa m. 5). Aynı şekilde devlet, kişiler arasındaki hukukî işlemleri belgelemek ve bu sayede hukukî güvenliği sağlamak amacıyla noterlik müessesesini kurmuştur . Kökeni eski tarihlere dayanan noterlik kurumuna Osmanlı Devletinde "kâtib-i adl" (adaletli yazıcı) denilmesinin sebebi de, bu kuruma duyulan güvende yatmaktadır . Bugün ise lâtince kökenli (notarius) olan ve "not tutan", "seri yazı yazan" anlamlarına gelen "noter" kelimesi kullanılmaktadır .

Noterler bu işlevleriyle, hukukî ihtilâfların doğmasını hukukî ilişkinin başında önledikleri gibi, sonradan taraflar arasında ortaya çıkan ihtilâfların da çözümüne yardımcı olmaktadırlar. Noterlerin hukukî ilişkilerdeki bu önemli etkileri, özellikle noter senetleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle çalışmamızın birinci bölümünde öncelikle, noter senetlerinin önemi üzerinde durulacak, ardından noter senetlerinin hukukî sonuçlarına değinilecektir.
Kitapta ağırlıklı olarak, noter senetlerinin ispat kuvvetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için ileri sürülmesi gereken sahtelik iddiasının usûl ve esasları irdelenecektir. Bu kapsamda ikinci bölümde, sahtekârlık kavramı, noter senetlerine yönelik sahtelik iddiasının kapsamı ve noterlerin hukukî sorumlulukları ortaya koyulacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, sahtelik iddiasının ileri sürülmesi, mahkemece incelenmesi, noter senetlerinde sahteliğin hukukî ve cezâî sonuçları incelenecektir. Bu çerçevede sahtelik davaları genel hükümler yönünden incelenecek, sahtelik davalarının icra takibi ve ceza davalarıyla olan ilişkileri açıklanacaktır. (Giriş'ten)

Kitabın Konu Başlıkları

  • Noter Senetleri
  • Noter Senetlerinde Sahtelik
  • Sahtelik İddialarının İncelenmesinde Usül
Kitap etiketleri
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Medeni Yargılama Hukuku

Yazar: M. Kamil YILDIRIM
İlkeler Işığında
15,00 TL

Medeni Usul Hukukunda Temyiz

Yazar: Murat YAVAŞ
41,90 TL

Soru Yönetme ve Çapraz Sorgu

Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
Medeni Usul Hukukunda
60,00 TL

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Süha TANRIVER
Cilt I - Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması
125,00 TL