Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler


Katalog Kodu: UH126
ISBN: 978-605-146-849-5
Stok durumu: Stokta var
58,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarElif Kısmet KEKEÇ
Baskı tarihi2016/03
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı3
Detaylı açıklama

UH126
Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısmet KEKEÇ
2016/03 3. Baskı, XVIII+350 Sayfa 58,00 TL
ISBN 978-605-146-849-5

İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte, anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların doğması kaçınılmaz hale gelmiştir. Uyuşmazlıklar, insan hayatının kalitesini bozan, istenmeyen durumlardır ve bir an evvel ortadan kaldırılmaları veya tolere edilebilir hale getirilmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda bir çözümden bahsedildiğinde ilk akla gelen, mahkemeler ve uyuşmazlığın yargısal yollarla giderilmesidir. Ancak mahkemeler, gerek kendi bünyelerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar gerek uyuşmazlıkların eskiye göre karmaşık ve uzmanlık isteyen hale bürünmesi gerekse de insanların ilişkilerini koruma ve devam etme istekleri gibi sebeplerle arzu edilen sonucu her zaman üretememeye başlamıştır.

Bu nedenle uyuşmazlık tarafları, ihtiyaçları olan çözüme erişebilmek için yargıya alternatif yöntemler aramışlardır. Bu arayış Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve tüm dünyayayı yavaş yavaş saran alternatif uyuşmazlık çözümü (AUÇ/Alternative Dispute Resolution–ADR) akımını doğurmuştur. Bu akım içerisinde arabuluculuk, en hızlı yayılan ve tercih edilen yöntem olmuştur. Aslında yeni ve yabancı bir kavram olmayan arabuluculuk, çok eski kültürlerden bu yana uygulanmaktadır. Fakat AUÇ ile getirilen yenilik, arabuluculuğun ayrı bir kurum ve usûl olarak gelişmesi için harcanan düzenli bir çabanın bulunması ve bu eski zamanlardan kalma uygulamanın ücret karşılığı yapılan bir iş haline getirilmesidir.

Bu hızlı ilerleyiş ve çok sayıda ülke tarafından uygulamaya sokulan arabuluculuk yöntemi karşısında, ülkemiz de ilgisiz kalmamış ve gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması için çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ile arabuluculuğun hayata geçmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, kanunlaşma çalışmalarının yapıldığı bu dönemde, bir AUÇ yöntemi olarak arabuluculuk kurumu ve özellikle bu yöntemin uyuşmazlık çözümünde uyguladığı usûl ve teknikler hakkında genel bir bilgi vermektir. Bunu sağlayabilmek için arabuluculuğun en yaygın ve eski kullanım yeri olan ABD uygulama ve teorisi, en büyük başvuru kaynağımız olacaktır . Bunun yanında, arabuluculuğu hayata geçiren bazı diğer ülkelerde de göze çarpan özelliklere yeri geldikçe değinilecektir.

Kitabın bölüm başlıkları

Genel olarak arabuluculuk
Arabuluculuk yönteminin temel aşamaları ve mahkeme bağlantılı arabuluculuk
Arabuluculuk modelleri ve arabuluculukta kullanılan temel taktikler

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Türk Hukukunda Arabuluculuk

Yazar: Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
(6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde)
35,00 TL

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
Cilt I-II
75,00 TL

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Yazar: Ali HALICI, Musa TOPRAK
(Mevzuat, Arabuluculuk Eğitimi Soruları Kitapçıkları ve Eğitim Filmi Ekli)
40,00 TL

Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk

Yazar: Melike POLAT
25,00 TL