Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Vergi Normlarında İdarenin Takdir Yetkisinin Saptanması


Yazar:  Oytun CANYAŞ
Katalog Kodu: VH370
ISBN: 978-605-62780-1-3
Stok durumu: Stokta var
30,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YazarOytun CANYAŞ
Baskı tarihi2012/12
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Detaylı açıklama

VH370
Vergi Normlarında İdarenin Takdir Yetkisinin Saptanması
Dr. Oytun CANYAŞ
2012/12 Baskı, XXII+186 Sayfa 30,00 TL
ISBN 978-605-62780-1-3

İdarenin takdir yetkisinin saptanması idarenin yargısal denetiminin sınırlarının çizilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda çalışmada vergi idaresi özelinde idarenin takdir yetkisi değil; takdir yetkisinin saptanması incelenmiştir. İncelemenin norm teorisinden hareketle yapılmış olması, çalışmada önerilen ölçüt ile diğer sonuçların vergi hukukunun dışında da kullanılmasını olanaklı hale getirmektedir. Bu nedenle çalışmanın orijinal başlık olan "Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Saptanması" yerine "Vergi Normlarında İdarenin Takdir Yetkisinin Saptanması" başlığı altında sunulması tercih edilmiştir. Öte yandan bu tercihte akademik çevrelerden gelen yaygın önerilerin de etkili olduğunu belirtmek isterim. (Önsöz'den)

BİRİNCİ BÖLÜM
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
    A. İDARENİN TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI
        1. HUKUKTA TAKDİR YETKİSİ
        2. İDARE HUKUKUNDA "İDARENİN TAKDİR YETKİSİ"
    B. KARŞIT KAVRAMDAN AYRIŞTIRMA: BAĞLI YETKİ TAKDİR YETKİSİ
II. TAKDİR YETKİSİNE ATFEDİLEN ÖZELLİKLER VE ANALİZİ
     A. TERCİHTE BULUNMA YETKİSİ
         1. "TERCİHTE BULUNMA" ÖZELLİĞİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİ KARŞISINDAKİ KONUMU
         2. TERCİHTE BULUNMANIN ÜST NORMU UYGULAMAK SURETİYLE YENİ BİR NORM YARATMA OLUP OLMADIĞI
     B. NORMA DAYALI OLMA
        1. TAKDİR YETKİSİNİN NORM KATMANLARI ARASINDA BOŞLUK BULUNMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞI SORUNU
        2. NORMA DAYALI OLMA ÖZELLİĞİNİN SONUÇLARI
     C NORMUN AMACINA ULAŞMADAKİ BELİRSİZLİK
          1. NORMUN AMACI
          2. NORMUN AMACININ BELİRLENMESİ VE YORUM SORUNU
          3. TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞININ SAPTANMASI VE NORMUN AMACI
     D. YARGISAL DENETİMİN YERİNDELİĞİ KAPSAMAMASI
           1. İDARİ YARGI DENETİMİNDE SINIRLAR
           2. YERİNDELİK DENETİMİ YASAĞI VE TAKDİR YETKİSİ

İKİNCİ BÖLÜM
TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞININ SAPTANMASI
I. YASANIN UYGULANMA SÜRECİNİN ANALİZİ
   A. YASANIN UYGULANMASININ ANLAMI
   B. YASAYA UYGUNLUĞUN KAPSAMI
   C. BAĞIMLI-BAĞIMSIZ NORMLAR BAKIMINDAN ANALİZ
        1. BAĞIMLI BAĞIMSIZ NORM AYRIMI
         2. İDARİ İŞLEM TESİSİ BAKIMINDAN BAĞIMLI-BAĞIMSIZ NORMLAR
II. BAĞIMLI-BAĞIMSIZ NORMLARININ UYGULANMASI SÜRECİNDE TAKDİR YETKİSİNİN SAPTANMASI
     A. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARINDA TAKDİR YETKİSİNİN SAPTANMASI
        1. ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER
        2. TAKDİR YETKİSİNİN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURUNA İLİŞKİN OLDUĞU YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ
      B. DEĞERLENDİRME YETKİSİNİN TAKDİR YETKİSİNDEN AYRIŞTIRILMASI 138
           1. DEĞERLENDİRME YETKİSİ
           2. DEĞERLENDİRME YETKİSİNİN HUKUKİLİK DENETİMİ
           3. VERGİ NORMLARI VE SOYUT SEBEP UNSURUNDA TAKDİR YETKİSİ
III. TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞINI SAPTAYACAK ÖLÇÜT SORUNU
       A. ÖĞRETİDEKİ ÖLÇÜTLER
       B. ÖLÇÜT ÖNERİSİ
       C. ÖLÇÜT ÖNERİSİNİN UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
             1. 6183 SAYILI AATUHK 13. MADDESİ
             2. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU 148. MADDESİ
             3. 6183 SAYILI AATUHK 51. MADDESİ
             4. 3065 SAYILI KDVK 28. MADDESİ

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 181

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İnfaz Hukuku

Yazar: Veli Özer ÖZBEK
47,90 TL