Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İdare Hukuku Mevzuatı


Teşkilat/ İdari Usul ve Faaliyet/ Personel
Katalog Kodu: İD070
ISBN: 978-975-02-3986-1
Stok durumu: Stokta var
69,90 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviSeçkin Yayınları
YazarSüleyman ARSLAN, Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA
CiltKarton kapak
Boyut13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Baskı tarihi2016/10
Baskı Sayısı12
Detaylı açıklama

İD070
İdare Hukuku Mevzuatı
Prof. Dr. Süleyman ARSLAN - Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ - Prof. Dr. Murat SEZGİNER - Prof. Dr. Cemil KAYA
2016/10 12. Baskı, 1095 Sayfa 69,90 TL
ISBN 978-975-02-3986-1


Baktığınız çalışma, genel olarak idare hukuku derslerinde yararlanılan, idare hukuku ders müfredatı ile ilgili derslerde sıkça kullandığımız kanunların; bu kanunların düzenleme alanı ile ilgili literatürün ve çeşitli hükümlere ilişkin yargı kararlarının özetlerinin yer aldığı bir derlemedir.

Bu tür derlemelerle ilgili olarak bazı yanlış kanaatler vardır. Kimileri yasama organınca çıkarılan kanunların toplandığı bir çalışmanın müellifinin de ancak yasama organı olabileceğini; buna bağlı olarak kimileri de bu derlemelerin kolayca hazırlandığını düşünürler. Hemen belirtelim ki aslında kanunlar sadece milletvekilleritarafından yapılan yazılı normatif metinler değildir. Zira hazırlanışında çoğu zaman öğretim üyelerinden, bakanlık ya da başbakanlık bürokratlarına, görüşlerine başvurulan kişilerden bunları değerlendiren kişilere, kimi zaman çeviri yaparak, kimi zaman redaksiyonla çalışmaya katkı sağlayan onlarca kişinin emeğine dayanırlar. Diğer taraftan çoğu mevzuat çalışması sadece birkaç kanunun bir araya getirilmesiyle hazırlanan eserler değildir.

Bu derlemeler, öğrenciye ve/veya uygulayıcı ya da araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olmak için ek açıklamalarla ya da konuyla ilgili önemli yargı kararları ile sunulan sabırla, dikkatle ve sistematik bir çalışma ile yapılan eserlerdir.


Kitabın Konu Başlıkları

TEŞKİLAT / İDARİ USUL- FAALİYET / PERSONEL

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı

 • Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün Ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • Milli Güvenlik Kurulu Ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu

Yerinden Yönetim Teşkilatı

 • İl Özel İdari Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İdari Usul ve İdari Faaliyet

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Kamulaştırma Kanunu
 • İmar Kanunu
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu

Kamu Personeli

 • Devlet Memurları Kanunu
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İdari Yargı Mevzuatı

Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA
39,90 TL

İdare Hukuku - I

Yazar: Yahya Kazım ZABUNOĞLU
50,00 TL

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri

Yazar: Ahmet MUMCU, Elif KÜZECİ
Kavramlar, Evrensel ve Ulusal Gelişimleri, Bugünkü Durumları)
43,50 TL

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN, A. Caner YENİDÜNYA
90,00 TL

Türk İdare Hukuku

Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA
69,90 TL