Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi


6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Sözleşmelerin Feshi
Katalog Kodu: BH254
ISBN: 978-605-4446-16-2
Stok durumu: Stokta var
95,00 TL
:
(0)
Detaylı açıklama

BH254
Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi
6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Sözleşmelerin Feshi
Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI
2011/10 Baskı, XVIII+284 Sayfa Ciltli 95,00 TL
ISBN 978-605-4446-16-2

Bu çalışmanın konusunu, sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshi oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki temel etken, sürekli borç ilişkiisinin oldukça önemli özellikler göstermesine rağmen, Borçlar Kanunu'nda özel olarak düzenlenmemiş olmasıdır.

Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sürekli borç ilişkisi kavramı incelenerek, bu kavramı tanımlamada başvurulan kıstaslar ve borç ilişkilerinin zamanla olan ilişkilerine göre yapılan sınıflandırmalar ele alınmış; daha sonra çeşitli sözleşme tipleri, zamanla olan ilişkileri açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde, sürekli borç ilişkilerinin sona ermesi genel olarak incelendikten sonra, haklı sebeple feshin tüm sona erme sebepleri içindeki yerine değinilmiştir.

Son bölümde ise, haklı sebeple feshin sonuçları incelenmiştir.


Kitabın Bölüm Başlıkları:

 • Sürekli Borç İlişkisi Kavramı ve Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi
 • Sürekli Borç İlişkisi Kavramı
 • Borç Doğuran Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Zamanla Olan İlişkisi
 • Haklı Sebeple Feshin Şartları ve Uygulama Alanı
 • Haklı Sebeple Feshin Sürekli Borç İlişkileri Açısından Önemi
 • Haklı Sebeple Feshin İçeriğe İlişkin Şartı: Haklı Sebebin Varlığı
 • Haklı Sebeple Feshin Etkisini Doğurması İçin Aranan Şart: Fesih Hakkının Kullanılması
 • Haklı Sebeple Fesih ile Sözleşme İlişkisini Sona Erdiren Diğer Sebeplerin Kesişmesi Halinde Başvurulacak Yol
 • Haklı Sebeple Feshin Sonuçları ve Haklı Sebep Örnekleri
 • Sözleşmenin Sona Ermesi
 • Tazminat Yükümlülüğü
 • Çeşitli Sözleşme Tiplerinde Haklı Sebep Teşkil Eden Haller
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar