Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Temel Hukuk Bilgisi


Sorular - Şemalar - Örneklerle
Yazar:  Muhammet ÖZEKES
Katalog Kodu: HT034
ISBN: 978-975-464-879-9
Stok durumu: Stokta var
20,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarMuhammet ÖZEKES
Baskı tarihi2014/10
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı5
Detaylı açıklama

HT034/HY897
Sorular - Şemalar - Örneklerle
Temel Hukuk Bilgisi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
2014/10 5. Baskı, 272 Sayfa 20,00 TL
ISBN 978-975-464-879-9

.....Bu basıda kitaptaki en önemli yenilik, kitapta ayrıca pratik çalışmalara ve olay örneklerine de yer verilmiş olmasıdır. Böylece konuların içindeki somut örnekler dışında, ayrıca bilginin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi mümkün olacaktır. Yol göstermesi bakımından pratik çalışmalardan beş tanesinin çözümü verilmiş, diğerlerinin üzerinde düşünmek ve değerlendirmek ise öğrencilerimize bırakılmıştır. Pratik çalışmalar şüphesiz birçok hukuk alanıyla ilgilidir, ancak burada bizim beklentimiz, sorunlara temel hukuk bilgisi ve temel kavram ve kurumlar bakımından yaklaşılmasıdır. ...

...Kitabın temel sistemi, konuların soru-cevap esasına dayanarak açıklanmasıdır. Bunun gerekçesini ilk basıda yer alan önsözde belirt-miştik; bu sistemi bu basıda da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ancak, konuların sistematik bir bütünlük içinde görülmesini sağlamak üzere, kitabın içindekiler kısmından sonra, konuların sistematik planına da yer verilmiştir.... (4. Bası'ya Önsöz'den)

...Hukuk fakültesindeki en önemli derslerin başında hukuk başlangıcı (veya hukuka giriş) dersleri gelmektedir. Önemi, hem öğrencinin hukukla ilk tanışmasından hem de göreceği eğitimin tamamının minyatür bir görünümü olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu derslerin her zaman gereği gibi önemsendiği söylenemez. Hatta bazen bir angarya ya da ikinci sınıf bir ders olarak görülmüş, istemeyen bazı öğretim üyelerinin bu dersi verdiği de olmuştur. Oysa, öğrencinin eğitiminin başlangıcında, hukuku bir bütün olarak göreceği, seveceği, temel kavram ve kurumları anlayacağı tek ders bu derstir. Hukuk başlangıcı dersi, doğru bir yöntem izlendiğinde hukuk eğitimine genel bir bakış sağlayacak, mevcut ve ileride edinilecek bilgilerin doğru tasnifi ve algılanmasını da kolaylaştıracaktır. İyi öğrenilen ve diri tutulan bir hukuk başlangıcı bilgisi, tüm derslerin ve konuların daha doğru ve kolay öğrenilmesine de yardımcı olacaktır. Hukuk dışında eğitim alanlar bakımından ise, belki de hukukla ilgili en ciddî temas ve algılama bu dersle sağlanacaktır.

Bu dersin önemli bir amacı da, öğrenciye hukuku tanıtmak, sevdirmek, nasıl hukukçu olunacağını öğretmektir. Hukuk, sevmeden ve bir ideal haline getirilmeden başarılacak bir alan değildir. Belki sevmeden hukuk fakültesi mezunu olunabilir; ancak gerçek bir hukukçu olunamaz. Kısaca, hukuk başlangıcı dersi, öğrencinin, hukuku tanıyacağı, temel bilgiyi alacağı, hukukun önemli kavram ve kurumlarına bir giriş yapacağı ve hukuku seveceği bir ders olmalıdır.

Kitabın birinci hedefi, öğrencilere ve hukukla ilk tanışanlara veya hukuk hakkında genel bilgi edinmek isteyenlere, bu bilgiyi en basit ve kolay yoldan, ancak mümkün olan en geniş bakış açısı ile vermektir. Busebeple, gereksiz tartışmalara girilmemiş, mümkün olduğunca ayrıntılardan kaçınılmıştır.

Kitapta, klasik anlatım yöntemi yerine, belirli bir sistem içinde soru-cevap şeklinde bir yöntem tercih edilmiştir. Bunun, hukukla yeni tanışanlar için daha kolay bir öğrenme' yöntemi olduğuna inanıyoruz. Zira, öğrenmek isteyenin aklındaki ya da muhtemel veya mukadder soruyu ortaya koymak, sonra da ona cevap aramak, daha rahat bir öğrenme yöntemidir. Ayrıca, doğru öğrenmenin yollarından biri de, şüphesiz doğru soru sorabilmektir. Bu şekilde, hukuk eğitiminin başında belki soru sormaya da teşvik edici bir yol izlenmiş olacaktır. Hukuk bir ezber alanı değil, muhakeme ve mantık alanıdır; muhakemede de soru sormak ve sorgulamak önemlidir. Sorular yanında, cevapların bir kısmı, öğrenmeyi kolaylaştırmak için şematik olarak verilmiştir. Bu yolla da, bilginin daha somut algılanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Somutlaştırmak ve şematize etmek, bilgiyi daha görünür ve algılanabilir kılmaktadır. Kitabın ilerleyen basılarında, bu yöntemi geliştirecek diğer hususları da eklemeyi düşünüyoruz. Kitapta mümkün olduğunca örneklerle, konular somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Bu tür kitaplara, hukuk başlangıcı, hukuka giriş, hukukun temel kavramları ya da temel veya genel hukuk bilgisi şeklinde isimler verilmektedir. Biz isim olarak "temel hukuk bilgisi" ismini tercih ettik. Çünkü, kitap sadece giriş veya başlangıç sağlamayı değil, yukarıda da belirtildiği üzere, hukuk hakkında, farklı yönleriyle mümkün olduğunca genel, ancak esasen temel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kitapta hem hukukun temel kavram ve kurumları hem de farklı yönleriyle hukukun farklı alanları hakkında temel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ancak, hukuk fakültelerinde okutulanlarla diğer fakültelerde okutulan hukuk başlangıcı dersleri arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bu sebeple, kitabın giriş kısmında bu konuya yönelik yapacağı-mız ayrıma dikkat edilir ve orada belirtilen hususlar gözetilerek kitaptaki konular işlenirse daha yararlı olacaktır ..(1. Bası'ya Önsöz'den)


KİTABIN KONU BAŞLIKLARI

 1. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
 2. HAK
 3. HUKUK
 4. HUKUK KURALI
 5. HUKUKUN UYGULANMASI
 6. HUKUKTA YAPTIRIM VE HAKLARIN KORUNMASI
 7. UYUŞMAZLIK-UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE HAK ARAMA
 8. YARGI TEŞKİLATI VE YARGILAMA FAALİYETİ
 9. BAZI ÖNEMLİ TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR
 10. HUKUKTA METOD
 11. HUKUKÇU KİMLİĞİ VE HUKUKTA ETİK
 12. PRATİK ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR


Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Medeni Hukuk

Yazar: M. Kemal OĞUZMAN, Nami BARLAS
(Giriş –Kaynaklar – Temel Kavramlar)
45,00 TL

Roma Hukuku

Yazar: Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN
33,00 TL

100 Soruda İSTİNAF ve TEMYİZ

Yazar: Muhammet ÖZEKES
Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi
25,00 TL

Kişiler Hukuku

Yazar: Mehmet AYAN, Nurşen AYAN
23,76 TL