Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları (Legal Aspect of Combating Terrorism)


Katalog Kodu: CH750
ISBN: 978-975-464-669-6
Stok durumu: Stokta var
35,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarHikmet Sami TÜRK
Baskı tarihi2012/10
CiltKarton kapak
Detaylı açıklama

CH750
Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları (Legal Aspect of Combating Terrorism)
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
2012/10 Baskı, 290 Sayfa 35,00 TL
ISBN 978-975-464-669-6

Türkiye, 1990'lı yıllardan itibaren terörü önlemek, suç işleyenleri cezalandırmak, terör eylemlerine hedef olanları korumak; terör mağ-durlarına yardım etmek, terörden ve terörle mücadeleden doğan za-rarları tazmin etmek; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi 1. fıkrası (a), (b) ve (c) bentlerinde, -2.7.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten sonra- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesinin IV. fıkrası (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların iş-lenmesini önlemek, bu çerçevede terör örgütlerinin faaliyetlerini izle-mek amacıyla hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâl-lerde kanunda gösterilen yetkili makamın yazılı emriyle telekomüni-kasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit etmek, dinlemek, sinyal bilgilerini değerlendirmek ve kayda almak için özel kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunların temelindeki düşünce, terörle mücadelenin hukuk kuralları içinde yapılmasıdır.
Yürürlükteki düzenlemelerin eksik ve yetersiz kalan yönlerini tamamlamak için yeni bir kanun tasarısı üzerinde çalışıldığı, haber ola-rak basında yer almıştı. Terörle mücadele mevzuatının uygulamada edinilen tecrübelere ve yeni koşullara göre güncellenmesi ve gelişti-rilmesi doğaldır. Oysa 2.7.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun'la Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesinde yapılan değişiklik, daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 251 ve 252. maddelerinde yer alan hükümleri, bazı çıkarma, ekleme veya değişikliklerle tek maddede toplayan bir düzenlemenin sınırları içinde kalmıştır.

Kitap, NATO Centre of Excellence-Defence Against Terrorism (COE-DAT), -Türkçe adıyla- NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) tarafından NATO ülkelerinden gelen katılımcılar için 6-10 Şubat 2012 günleri Ankara'da düzenlenen "Legal Aspects of Combating Terrorism" (Terörizmle Mücadelenin Hukukî Boyutları) kursunda açılış dersi olarak hazırlanmış bir konuşmanın, -konunun yalnız az sayıda belirli ülkeleri ilgilendiren ulusal bir sorun değil, birçok ülkeyi ilgilendiren, aynı zamanda evrensel boyutları olan; dolayısıyla yalnız belirli ülkelerin çabaları ile değil, uluslararası işbirliği ile çözülebilecek bir sorun olduğu göz önünde tutularak- genişletilmiş biçimidir. (Önsöz'den)

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar