Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik


Katalog Kodu: CH603
ISBN: 978-975-4354-08-5
Stok durumu: Stokta var
54,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviLegal Yayınları
YazarGökhan Yaşar DURAN
Detaylı açıklama

CH603
Ceza Hukukunda Haksız Tahrik
Dr. Gökhan Yaşar DURAN
2010 Baskı, 306 Sayfa 54,00 TL
ISBN 978-975-4354-08-5

Mülga 765 sayılı TCK 51 ve 5237 sayılı TCK m. 29'nci maddelerinde düzenlenen "haksız tahrik" kurumu özünde aynıdır. Yeni kanunda temel fark, 'haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap veya şedit elem" ifadesi yerine kanunda "haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elem" şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. Yine eski metinde geçen hiddet ile gazap aynı anlama geldiğinden kurumun psikolojik esasında bir değişiklik yoktur. Maddenin gerekçesinde, "haksız tahrik" ifadesi yerine "haksız bir fiil" denilmekle töre cinayetlerinde tahrik indiriminin engellenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bir başka değişiklik "ağır ve hafif tahrik" ayrımının kaldırılmasıdır. Yeni düzenlemede eski düzenlemede olduğu gibi hakime tahrikin derecesini tespit ederek cezadan belli bir oranda indirim yapma yönünde geniş bir takdir yetkisi verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun haksız tahrik kurumunun uygulanmasında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na ilişkin Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları ve doktrinde kabul edilmiş olan görüşler, uygulamada halen önem taşımakta ve birçoğu geçerliliklerini korumaktadır. Bu nedenle konunun açıklanmasında, öğreti ve uygulamada yerleşmiş içtihatlar ile haksız tahrik kurumuna ilişkin teori ve uygulamadaki tartışma ve görüşler tarihsel bir süreç içerisinde ortaya konulacaktır.(Önsöz'den)

Kitabın Konu Başlıkları

  • Haksız Tahrik Kavramı, Tanımı, Türleri Ve Düzenleniş Usulleri, Tarihi Gelişimi – Karşılaştırmalı Hukuk Ve Tük Hukukundaki Durum
  • Haksız Tahrikin Psikolojik Ve Hukuki Esası
  • Haksız Tahrikin Koşulları Ve Çeşitleri
  • Haksız Tahrikin Diğer Hukuki Kavram Ve Sonuçlarla İlişkileri –Özel Haksız Tahrik Halleri
Kitap etiketleri