Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan


Katalog Kodu: AR003
Stok durumu: Stokta var
75,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
Detaylı açıklama

AR003 / AH114
Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan
Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU, (Edi.)
2009 Baskı, XXVI+689 Sayfa 75.00 TL
ISBN 978-975-464-528-6

Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan adlı bu eserde yer alan makalelerin konu başlıkları ve akademisyenleri şöyle;


Armağanda yer alan makaleler

İbrahim Ö. KABOĞLU: 1982 Anayasası: Değişmezlik Alanı ve Yargısal Denetimin Sınırları

Abdurrahman EREN: Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği ve Türk Anayasa MahkemesininTutumu

Billur YALTI: Vergi Usul Kanunu, 359 – Susma Hakkına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri: Anayasa, 90(5) Ne İşe Yarar?

Abdullah SEZER: Prof. Aliefendioğlu'nun Türkiye Anayasa Mahkemesi İçtihadına Katkısı Üzerine Birkaç Gözlem

Yusuf Şevki HAKYEMEZ: Anayasa Mahkemesi'nin Siyasal Parti Kapatma Konusundaki İçtihadı Değişti mi? TBKP ve Hak–Par Kararlan Üzerine Bir Değerlendirme

İbrahim ŞAHBAZ: Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yokluk

Hakan ÇELİKYAY: Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi

Şahnaz GEREK – Ali Rıza AYDIN: Anayasa Yargısının Vergi Hukukundaki Önemi

Emine KARACAOĞLU: 1982 Anayasasının Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi Tercihinden Kaynaklanan Sorunlar

Cem Duran UZUN: Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi Partilere Devlet Yardımı

İoanna KUÇURADİ: Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, Anayasalar ve İnsan Hakları

Abdurahman EREN: Bir İnsan Hakkı Olarak Hükümlü ve Tutukluların Eş Ziyareti Hakkı

Osman CAN: Kamu Sendikacılığında Anayasal Güvence ve Yasal Güvencesizlik

Sultan Tahmazoğîu ÜZELTÜRK: Venedik Kriterleri Çerçevesinde Siyasi Partilerin Yasaklanması

Kadriye BAKIRCI: 1961 ve 1982 Anayasalarında ve 2007 Tarihli Anayasa Önerisi'nde Sosyal Haklar ABD Anayasasının Ek 4. Maddesi Bağlamında Özel Yaşam Hakkı 379 Songül ATAK

Türkan Yalçın SANCAR: Ceza Hukukunda Özgürlükçü ve Baskıcı Yaklaşımlar – Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Kaboğlu–Oran Kararı

Hayrettin ÖKÇESİZ: Hukukta Felsefi Duruş Göstergeleri: İnsan Onuru, Düşünce Özgürlüğü, Sivil İtaatsizlik

Oya BOYAR: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adli Yardım ve Adil Yargılanma Hakkı

Baskın ORAN (İngilizceden Çeviren: Can TAŞÇIOGLU): Dinsel Farklılıklar ve İnsan Hakları: Güneydoğu Avrupa'dan Tarihsel ve Güncel Tecrübeler (Türkiye ile Yunanistan'a Özel Vurguyla)

Enic SALES: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Laiklik

Kemal GÜÇLÜOL: Ne Dersiniz?

Hamdi Yaver AKTAN: İfade Özgürlüğüne Bir Katkı (Kaboğlu – Oran Kararı)

Fazıl SAĞLAM: Günümüzün Bakış Açısından II. Meşrutiyet'in Anayasal Gelişmelerimize Etkisi

Sibel ÎNCEOĞLU: Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisine Yönelik Gözlemler

Sacit ADALI: İç Barış ve Laiklik

Kemal GÖZLER: Halkoylamasına Sunulan Anayasa Değişikliği Kanunlarında Halkoylamasından Önce Değişiklik Yapılabilir mi?

Sevtap YOKUŞ: Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları: Yarı Başkanlık Rejimi mi? Başbakancı Parlamenter Rejim mi?

Nihal SABAN: Kaybolan Zamanlarda Gerçeğin Yoksullaşması: Çalışanların Zorunlu Tasarrufu

Emrah KIRIT: T.C. Anayasalarında ve Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratjisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Leyla ATEŞ: Vergi Suçlarında Hukuki Yanılma

Nuray Aşa AKINCI: Vergi Hukukunda Ayrımcılık Yasağı

Kitap etiketleri