Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Türk Hukukunda Bilirkişilik


Yargıtay ve Danıştay İçtihatları ile Bilimsel Görüşler Işığında; Hukuk Usulü, Ceza Usulü ve İdari Yargılama Usulü Açısından Karşılaştırmalı
Yazar:  Yahya DERYAL
Katalog Kodu: HY411
ISBN: 978-605-300-154-6
Stok durumu: Stokta var
110,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarYahya DERYAL
Baskı tarihi2017/03
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı6
Detaylı açıklama

HY411
Yargıtay ve Danıştay İçtihatları ile Bilimsel Görüşler Işığında;
Hukuk Usulü, Ceza Usulü ve İdari Yargılama Usulü Açısından Karşılaştırmalı 
Türk Hukukunda Bilirkişilik
Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL
2017/03 6. Baskı, XXVIII+698 Sayfa, 110,00 TL
ISBN 978-605-300-154-6

Usul hukukunun vazgeçilemez etkin unsurlarından biri olmasına rağmen bilirkişilik usulü ve problemlerine yer veren kapsamlı bir çalışma Türk Hukuk dizininde bulunmamaktadır. Yargı mercilerine yardımcı olmak amacıyla yaklaşık çeyrek asırdır bilirkişilik yapan yazarın mesleki birikimi ve deneyimlerini de aktardığı bu çalışma, bilirkişilik ile ilgili Türk hukukunda yazılmış hemen her hususa ve ifade edilmiş her görüşe mümkün olduğu ölçüde yer vermektedir.

2004 tarihli CMK'dan sonra 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK'nın da işlenmesiyle birlikte kitap, yeni usul hukuku düzeninin bakışını da yansıtan bir muhtevaya kavuşmuş bulunmaktadır. Uygulamada "hukuki mütalaa" olarak bilinen özel bilirkişilik, CMKm.67/6 ile HMK.m.293 düzenlemeleri ile yasal bir zemine kavuşmuş oldu. Böylece mahkemece değil, taraflarca görevlendirilen özel bilirkişilerce hazırlanacak uzman görüşü, bir delil olarak mahkemeye sunulmakla kalmayacak; uzmanın mahkemeye çağrılması, deyim yerindeyse "sorgulanması" mümkün olacaktır. Usul kanunlarımız hukuki konularda hakimin bilirkişi görüşüne başvurmasına izin vermemiş olsa da, taraflar hukuki konularda da uzman görüşüne başvurabileceklerdir. Bu yapısıyla özel bilirkişiliğin, bilirkişilik problemlerine yeni bir boyut katacağı muhakkaktır.

Bilirkişiliğe ilişkin kapsamlı rehber bilgiler bulabileceğiniz kitap, elinizin altında bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Hukuki Konularda Bilirkişilik Yapılabilir mi?
 • Avukatın Bilirkişilik Yapması Mümkün mü?
 • Hangi Konularda Bilirkişiye Başvurmak Zorunludur?
 • Bilirkişilik Görevi Reddedilebilir mi?
 • Bilirkişiler Reddedilebilir mi?
 • Bilirkişi Raporu Nasıl Yazılmalıdır?
 • Bilirkişi Taraflarla Görüşebilir mi?
 • Adli Tıp Kurumu Kararları Bağlayıcı mıdır?
 • Bilirkişilerin Sorumlulukları Nelerdir?
 • Özel Bilirkişi (Uzman) Görüşü Delil Olarak Mahkemeye Sunulabilir mi?
 • Ek Rapor İçin de Bilirkişiye Ücret Ödenir mi?
 • Mahkemeye Sunulmuş Bilirkişi Raporları Bir Başka Davada Delil Olarak Kullanılabilir mi?
 • Ceza Davasındaki Bilirkişiler Hukuk Davasında da Görevlendirilebilir mi?
 • Kesinleşen Yargı Kararının Dayanağı Olan Bilirkişi Raporu Bağlayıcı mıdır?
 • Tarafları Farklı Uyuşmazlıklarda Emsal Bilirkişi Raporları Kullanılabilir mi?
 • İlamın Aksini Ortaya Koyan Bilirkişi Raporları Yargılamanın Yenilenmesine Yol Açar mı?
 • Adli Yargıda Alınmış Bilirkişi Raporları, İdari Yargıda Geçerli midir?
 • Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Ek Davaya Etkisi
 • Bilirkişilik Kurumunun Islahı Nasıl Mümkün Olabilir?
 • Tıp Hukukunda, İş Hukukunda, Çocuk Hukukunda, İdari Yargıda, Vergi Davalarında, Kamulaştırmada ve Bankacılık Suçlarında Bilirkişiliğin Özellikleri Nelerdir?
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Hukuki Yönleri İle Adli Bilirkişilik

Yazar: Ali Rıza TÜMER
Tıp Mensupları İçin
25,00 TL