Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

2B Uygulamaları Kullanım Kadastrosu ve 6292 sayılı Kanun


Açıklamalı - İçtihatlı
(2/A ve 2/B Alanlarının Değerlendirilmesi)
Yazar:  Zekeriya YILMAZ
Katalog Kodu: TA036
ISBN: 978-605-5263-37-9
Stok durumu: Ürün stokta yok
120,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarZekeriya YILMAZ
Baskı tarihi2012/06
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Detaylı açıklama

TA036
Açıklamalı - İçtihatlı
2/B Uygulamaları Kullanım Kadastrosu ve 6292 sayılı Kanun
(2/A ve 2/B Alanlarının Değerlendirilmesi)
Zekeriya YILMAZ
2012/06 Baskı, XVI+1440 Sayfa 120,00 TL
ISBN 978-605-5263-37-9

Bu çalışmada, orman rejimi veya orman sınırları dışına çıkarmanın tarihî süreçteki seyrini, bu konuda yapılan anayasa ve kanun değişikliklerini, bu değişikliklerin olumlu veya olumsuz etkileri; Orman Kanunu 2. madde uygulamaları ile kullanım kadastrosunu ve bunlara karşı itiraz davalarını bilimsel görüşler ve yargı içtihatları muvacehesinde açıklanmaya ve 26/04/2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" hükümleri incelenmeye çalışılmıştır.

İçtihatlar (Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararları) ile bu konuda önemli bazı mevzuatlarada yer verilmektedir. Bu çalışma ilgililere ve özellikle uygulayıcılara yararlı sağlaması amaçlanmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Tarihî Süreç İçinde Orman Rejimi Dışına veya Orman Sınırları Dışına Çıkarmanın Anayasal ve Yasal Boyutu
  • 6831 Sayılı Orman Kanunu 2. Madde Uygulaması– Kullanım Kadastrosu ve 6292 Sayılı Kanun Hükümleri
  • Gerekçeli– Notlu 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
  • Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay Kararları
  • İlgili Mevzuat
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Kadastro Kanunu (Gerekçe – Açıklamalar – Yargıtay Kararları)

Yazar: Süleyman SAPANOĞLU
3402 sayılı
125,00 TL

Kadastroda Teknik Hatalar

Yazar: Hüseyin KOÇAK
14,00 TL

Orman Kadastrosu

Yazar: Burhan SINMAZ
30,00 TL

Orman Kadastrosu ve 2/B Çalışmaları

Yazar: Hüseyin KOÇAK
22,50 TL

Kadastro Kanunu

Yazar: Ali Rıza DÜZCEER
Notlu – İçtihatlı
30,00 TL