Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi


Yazar:  Zeki YILDIRIM
Katalog Kodu: CH740
ISBN: 978-605-5263-49-2
Stok durumu: Stokta var
45,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarZeki YILDIRIM
Detaylı açıklama

CH740
Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Zeki YILDIRIM
2012/07 Bakı, XXIV+454 Sayfa 45,00 TL
ISBN 9786055263492

Artan terör eylemleriyle birlikte terörizmin kaydettiği gelişmeler ve almış olduğu küresel görünüm, ülkemiz ve Dünya bakımından uluslararası barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi bir tehdit ve güvenlik sorunu haline gelmiştir.
Terör örgütleri değişen ve gelişen küresel koşullara bağlı olarak ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda birtakım değişimler göstermekte, yeni imkanlar elde etmekte ve bu imkanları, amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kullanmaktadırlar.
Küresel terörizmin ulaşmış olduğu uluslararası boyutlar göz önüne alındığında, terör örgütlerinin varlıklarının devamı ve faaliyetlerinin yürütülmesi için, büyük miktarda finansmana ihtiyaç duydukları, bu ihtiyacı ise yasal ve yasal olmayan birçok faaliyet ve yöntemle elde etmeye çalıştıkları görülmektedir.
Terör eylemlerini gerçekleştirenlerin yanında onları finanse edenlerin eylemlerinin suç sayılması ve bu eylemlerden dolayı cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması fikri benimsenmiştir.
Öte yandan, terörün uluslararası boyut kazanması ve terör örgütlerinin diğer organize suç örgütleri gibi uyuşturucu ticareti ve benzeri alanlarda da faaliyet göstermek suretiyle önemli miktarlarda suç geliri elde etmeleri nedeniyle terörle etkin bir şekilde mücadele için klasik tedbir ve uygulamaların yanında terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla malvarlıklarının dondurulması gereği önemli ölçüde kabul görmeye başlamıştır. Böylece terörle mücadelenin var olan boyutlarına terörün finansmanı ile mücadele boyutu eklenmiştir.
Demokrasiyi ve insan haklarını tehdit eden terörizm tehlikesi karşısında devletlerin kendilerini savunmak ve korumak için alınacak önlemlerin aynı zamanda hukuk devleti ilkesine, demokratik ve evrensel değerlere aykırı olmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Anayasalarda düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin korunması özgürlüklere saygı duyulması demokratik hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Terörizmin önlenmesine yönelik getirilecek aşırı tedbirler kişi özgürlükleri ve kollektif özgürlükler üzerinde telafi edilemez etkiler doğurabilecektir. Bu amaçla yapılacak düzenlemelerde özgürlük ve güvenlik dengesinin özenle korunması gereğinin, terörizimle mücadelenin başarıya ulaşmasındaki önemi gözardı edilmemeldir.
Çalışma ile, terörizmle mücadelede terörizmin finansmanı ile mücadelenin ve terörün finansmanının önlenmesinin önemini ortaya koymaya, bunu yaparken de terörizmle etkin mücadelede terörün finansmanının önlenmesine yönelik etkili tedbirler yanında etkinliği sağlamada çok önemli olan yasal düzenlemelerle başarılı olunacağı gerçeğine işaret etmeye çalıştık. Terör örgütleri ve üyelerine, terörü finanse eden kişilerin ve bunların malvarlıklarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde idari, hukuki ve gerekli diğer tedbirlerin alınarak terörün ve finansmanının önlenmesinin ve ülkemizde terörün finansmanına aktarılan parasal değerlerin vergisel boyutunun incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Demokrasiyi ve insan haklarını tehdit eden terörizm tehlikesi karşısında devletlerin kendilerini savunmak ve korumak için gereken önlemleri alması bir gereklilik olduğu kadar aynı zamanda bir görevdir. Ancak alınacak önlemlerin aynı zamanda hukuk devleti ilkesine, demokratik ve evrensel değerlere aykırı olmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Anayasalarda düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin korunması özgürlüklere saygı duyulması demokratik hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Terörizmin önlenmesine yönelik getirilecek aşırı tedbirler kişi özgürlükleri ve kollektif özgürlükler üzerinde telafi edilemez etkiler doğurabilecektir. Bu amaçla yapılacak düzenlemelerde özgürlük ve güvenlik dengesinin özenle korunması gereğinin, terörizmle mücadelenin başarıya ulaşmasındaki önemi gözardı edilmemelidir. (Sunuş'dan)

Kitabın Konu Başlıkları

  • Terörizmin Finansal Kaynakları
  • Terörizmin Finansmanının ÖnlenmesiAmacıyla Yapılan Uluslararası Çalışmalar
  • Türk Hukukunda ve Mukayeseli HukuktaTerörizmin Finansmanının Önlenmesi
  • Malvarlıklarını Dondurma ve Elkoyma
  • Terörizmin Finansmanına Tahsis EdilenParasal Değerlerin Vergisel Yönü.