Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler


Yazar:  Sefa REİSOĞLU
Katalog Kodu: BH122
ISBN: 978-605-333-172-8
Stok durumu: Ürün stokta yok
48,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviBeta Yayınları
YazarSefa REİSOĞLU
Baskı tarihi2014/09
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı25
Detaylı açıklama

BH122
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Sefa REİSOĞLU
2014/09 25. Baskı, 500 Sayfa, Ciltli, 48,00 TL
ISBN 978-605-333-172-8

Yeni "Türk Borçlar Kanunu" ile, eski Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, "Genel İşlem Koşulları - md. 20-25", "Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28" "Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - md. 61-62", "Tehlike Sorumluluğu - md. 71", "Haksız fiillerde ve sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı sürelerinin değişmesi - md. 72 ve 82", "Sebepsiz zenginleşmede -zarar- unsurunun kalkması - md. 77" "İbra - md. 132", "Aşırı ifa güçlüğü - md. 138", "Borca katılma -md. 201", "Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma - md. 205-206" sayılabilir.

1.7.2012 tarihinden önceki fiil ve işlemlere ve bunlara bağlı hukuki sonuçlara ilişkin olarak, Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak uygulama sorunlarına yönelik yasal düzenlemeleri kapsayan "Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" da kitabın sonuna eklenmiştir.

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren bir sistem içinde Türk Borçlar Hukuku'nun Genel Kurallarını incelemek olmuştur.

Kitapta, Yargıtay içtihatlarına, özellikle İçtihadı Birleştirme ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına geniş ölçüde yer verilmiş; ayrıca, Federal Mahkemenin yayınlanmış bulunan kararlarında yer alan görüşler ilgili paragraflarda değerlendirilmiştir. (Önsöz’den)


Kitabın Konu Başlıkları

I - Borçlar Hukukuna Giriş
II - Borcun Kaynakları
     1 - Hukuki işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar
     2 - Haksız fiilden doğan borçlar
     3 - Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri
III - Borçların Sonuçları
     1 - Borçların ifası
     2 - Borçların ifa edilmemesinin sonuçları
     3 - Borçların üçüncü kişilere etkisi
IV - Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
     1 - Sona erme halleri
     2 - Zaman aşımı
V - Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
     1 - Müteselsil borçlar
     2 - Koşullar, şarta bağlı borçlar
     3 - Bağlanma parası, Cayma parası, Ceza koşulu
VI - Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliği
     1 - Alacağın devri
     2 - Borcun üslenilmesi
     3 - Sözleşmenin devri, Sözleşmeye katılma

Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İdare Hukuku

Yazar: Tayfun AKGÜNER, Kahraman BERK
65,00 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Halûk N. NOMER
38,00 TL

Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku

Yazar: Jale G. AKİPEK, Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ
42,50 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Fikret EREN
135,00 TL
Ücretsiz Kargo

HMK - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Notlu - İçtihadı Birleştirme Kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları
40,00 TL