Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS - TFRS)


Katalog Kodu: MU133
ISBN: 978-605-87134-1-3
Stok durumu: Stokta var
50,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviTÜRMOB Yayınları
YazarYıldız ÖZERHAN, Serap YANIK
Detaylı açıklama

MU133
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS - TFRS)
Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN - Doç. Dr. Serap YANIK
2012/04 2. Baskı, XIV+870 Sayfa 50,00 TL
ISBN 978-605-87134-1-3

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun güncellediği Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak güncelleştirilen kitabın ikinci baskısını sizlerin istifadesine sunduk.

Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu, 2011 yılında bazı standartlarda değişiklik yapmış, bazı standartları kaldırmış ve yeni standartlar yayınlamıştır. Standartlarda yapılan bu değişiklikler göz önünde bulundurularak kitaptaki ilgili bölümler güncellenmiştir. Yeni yayınlanan standartlar da bu çerçevede kitabın içeriğine dahil edilmiştir.

Standartların uygulanması aşamasında karşılaşılan en önemli sorun, işlem ve olayların kayda alınması, ölçülmesi ve raporlanması konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örnek olaylar ve açıklamalarla standartların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. İncelenen standardın her birinde yer verilen esas ve ilkeler, mümkün olduğunca örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.


Kitabın Konu Başlıkları

 • Kavramsal Çerçeve
 • Finansal Tabloların Sunuluşu
 • Nakit Akış Tabloları
 • Hasılat
 • Stoklar
 • Finansal Araçlar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • Kiralama İşlemleri
 • Borçlanma Maliyetleri
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • Gelir Vergileri
 • İşletme Birleşmeleri
 • Konsolide Finansal Tablolar
 • Bireysel Finansal Tablolar
 • İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 • Müşterek Anlaşmalar
 • Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 • Kur Değişiminin Etkileri
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması