Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Medeni Usul Hukuku


Katalog Kodu: UH159
ISBN: 978-605-05-0148-3
Stok durumu: Stokta var
50,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarL. Şanal GÖRGÜN
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı4
Baskı tarihi2016/11
Baskı Sayısı5
Detaylı açıklama

UH159
Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN
2016/11 5. Baskı, 793 Sayfa 50,00 TL
ISBN 978-605-05-0148-3

Bu kitap; medeni usul hukukunu sadece temel bilgiler seviyesinde ele almış ve esas itibariyle Adli – İdari Yargı Hakimliği ve Diğer Kurum Sınavları ile Uygulayıcılar için hazırlanmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

 1. Tanım ve Kurum
 2. Yargı
 3. Yargı Örgütü (mahkeme Teşkilatı)
 4. Yargı Görevlileri
 5. Hakimlerin Hukuku Sorumluluğu (m. 46-49)
 6. Hakimin Yasaklığı ve Reddi (m. 34-44)
 7. Görev (m. 1-4)
 8. Yetki (m. 5-19)
 9. İstinabe (Hukuki Yardım)
 10. Yargı Yeri Belirlenmesi (Merci Tayini) (m. 21-23)
 11. Süreler (m. 90-94)
 12. Adli Tatil (m. 102-104)
 13. Eski Hale Getirme (m. 95-101)
 14. Tebligat
 15. Taraflar (m. 50 vd.)
 16. Dava Şartları (m. 114-115)
 17. İlk İtirazlar (m. 116-117)
 18. Dava Çeşitleri
 19. Davanın Açılması (m. 118-122)
 20. Davanın Açılmasının Hukukî Sonuçları
 21. Davaya Cevap
 22. Ön İnceleme (m. 137 vd.)
 23. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi veya değiştirilmesi Yasağı (m. 141)
 24. Medenî Usûl Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
 25. Tahkikat(m. 143-146)
 26. İsticvap ( m. 169 vd.)
 27. Ön Sorun ve Bekletici Sorun (m. 163-165)
 28. Davaya Müdahale (m. 165 vd.)
 29. Dava Arkadaşlığı (m. 57-60)
 30. Davanın İhbarı (m. 61-64)
 31. Karşı Dava (m. 132-135)
 32. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (m. 166 vd.)
 33. Islah (m. 176-182)
 34. Dava Konusunun Devri (Müddeabihin Temliki) (m. 125)
 35. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması (m. 150, 320)
 36. İkrar (m. 188)
 37. İspat ve Deliller 
 38. Senet (m. 199-224)
 39. Yemin
 40. Tanık (m. 240-265)
 41. Keşif (m. 288-292)
 42. Bilirkişi
 43. Davaya Son Veren Taraf Usûl İşlemleri
 44. Basit Yargılama Usulü (m. 316-322)
 45. Yargılama Harç ve Giderleri (m. 323-340)
 46. Karar ve Hüküm (m. 294-303)
 47. Kanun Yolları
 48. Hükmün Tashihi ve Tavzihi (m. 304-306)
 49. Yargılamanın Yenilenmesi (İadesi) (m. 304-381)
 50. Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri (m. 189-406)
 51. Adlî Yardım (m. 334-340)
 52. Tahkim (m. 407-444)
 53. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

HMK - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Notlu - İçtihadı Birleştirme Kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları
40,00 TL

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

İcra ve İflas Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
55,00 TL

Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet

Yazar: Niyazi ÖKTEM, Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
35,00 TL

Ceza Hukuku Genel Kısım

Yazar: Nevzat TOROSLU, Haluk TOROSLU
25,00 TL