Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Yargının Rolü ve Meşruiyeti


Katalog Kodu: DE130
ISBN: 978-6055336-98-1
Stok durumu: Stokta var
33,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarMehmet Fatih HÜNER
Detaylı açıklama

DE130
Demokrasinin İşleyişinde Yargının Rolü ve Meşruiyeti
Mehmet Fatih HÜNER
2012/04 Baskı, XIV+184 Sayfa 33,00 TL
ISBN 978-6055336-98-1

Bu çalışmada, demokrasinin işleyişinde yargının rolü ve meşruiyeti tartışılmaktadır. Demokrasinin tarihi her ne kadar iki bin beş yüz yıl öncesine dayanıyorsa da, demokrasinin neyi ifade ettiği hususu bugün dahi tartışmalıdır. Bu durum, demokrasi üzerine yapılacak çalışmaların her dönemde güncel bir ihtiyaca cevap vereceği anlamına gelmektedir. İşte günümüzdeki demokrasi tartışmalarına güncellik katan en önemli unsur, demokrasi ve yargı ilişkisi olmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, yargının demokrasilerdeki rolü değişime uğramıştır. Bu dönemle birlikte, siyasi iktidarları sınırlama ihtiyacına cevap verebilecek en uygun çözümün, yargı yoluyla denetim olduğu fikri kabul görmeye başlamıştır. Böylece Anayasa Mahkemeleri aracılığıyla, yargıya siyasi rolün biçildiği bir döneme girilmiş olmaktadır.

Demokrasi-yargı ilişkisini incelemeye değer kılan tek unsur elbette Anayasa Mahkemelerinin varlığı değildir. Yargıda yaşanan bütün sorunların bir şekilde demokratik sisteme zarar verdiği söylenebilir. Aynı şekilde, sağlıklı işleyen bir yargı düzeninin varlığı da, demokrasinin sağlıklı biçimde işlemesi için zorunlu olmaktadır. Bu durum, yargıya ilişkin kurumsal düzenlemelerin ve uygulamadan kaynaklanan sorunların incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu incelemeler ışığında, demokrasilerde yaşanan yargı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi mümkün olabilir. Öte yandan, yargı kaynaklı sorunların gerçekten yargı kaynaklı olup-olmadığının anlaşılması için de yargının geniş biçimde incelenmesi gerekmektedir. Çünkü yargı kaynaklı olduğu düşünülen bazı sorunların aslında, siyasi iktidarlardan veya ilgili ülkedeki siyasi kültürden kaynaklanması söz konusu olmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde hem demokrasiye ilişkin hem de yargıya ilişkin temel açıklamalarda bulunulmuştur.

İkinci bölümde, demokrasi–yargı ilişkisinde temel prensipler ve düzenlemeler incelenmiştir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargı mensuplarının yeterliliği, yargının yorum tekeli gibi konular incelenerek, bir demokraside yargıya yönelik temel beklentiler ele alınmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, genellikle anayasa mahkemeleri özelinde ele alınan, yargıda meşruiyet sorunu incelenmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Demokrasi Kavramı ve Genel Olarak Yargı Faaliyeti
  • Demokrasi Kavramı
  • Demokrasi Yargı İlişkisinde Temel Prensipler ve Düzenlemeler Yargılamaya Hâkim Olan Temel İlkeler
  • Meşruiyet Sorunu Açısından Demokrasi – Yargı İlişkisi
  • Meşruiyet Kavramı
Kitap etiketleri
,