Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Ceza Hukukunda Taksir


Yazar:  Mustafa ÖZEN
Katalog Kodu: CH734
ISBN: 978-605-5336-13-4
Stok durumu: Stokta var
45,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarMustafa ÖZEN
Detaylı açıklama

CH734
Ceza Hukukunda Taksir
Yrd. Doç. Dr. Mutafa ÖZEN
2012/06 Baskı, XXIV+310 Sayfa 45,00 TL
ISBN 978-605-5336-13-4

Taksir, cezai sorumluluğun nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Sorumluluk başlı başına insanlığın bu ana kadar çözemediği temel sorunlu alanlardan birini oluşturmaktadır. Taksir de, bu sorumluluk alanı içinde yer alan ve bu nedenle de üzerinde hala tartışmaların devam ettiği konulardan birini oluşturmaktadır.

Temelde sorumluluk ve özelde taksir, bütün insanlığın ortak sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada bütün ceza kanunlarında ve buna bağlı olarak öğreti ve uygulamada temel konulardan birini oluşturmaktadır.

Taksir konusunun önemi ve zorluğu, yukarıda kısaca belirtilen hususlardan açıkça anlaşılmaktadır. Biz, bu zor ve ağır konuyu seçerken elbette bu zorluğun ve ağırlığın farkındaydık. Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) hem genel hükümleri hem de özel hükümlerinde yer alan taksire ilişkin düzenlemeler, bizi bu zor konuya eğilmeye sevk etmiştir.

TCK’nun esin kaynağı Alman Ceza Kanunu’dur. Bu nedenle İtalyan Ceza Kanunu’nun Fransızca çevirisinden çevrilerek ülkemizde 79 yıl uygulanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (eTCK) 1. 6. 2005 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.
Biz, temelde İtalyan öğreti ve uygulamasını esas alarak, yer yer İspanyol, Anglo - sakson hukukunun uygulandığı Amerikan ve İngiliz Ceza Hukukuna da yer verdik. Aslında, İtalyan Ceza Hukuku’nun hala daha önemli bir kaynak olduğunu gösterme amacını taşıdığımızı ve bunu başarabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Biz, bunu başardığımızı da düşünüyoruz. Ancak, burada İtalyan hukukçulara bir de sitem etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü, kendi öz devasa hukukçularının büyük yapıtlarını maalesef günümüze taşıyamamışlardır. Oysa İtalyanlar, reklamda oldukça iyidirler. Bu büyük hukukçuların büyük yapıtlarını geliştirerek bir okul haline dönüştürememişler, Alman etkisi altına girmişlerdir. Ancak, şunu sevinerek ifade edebiliriz ki, Almanları belki de Avrupa’da en iyi biz takip etmekteyiz. Bu konuda İtalyanlar bizden bile geri kalmışlar diyebiliriz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) hem genel hükümleri hem de özel hükümlerinde yer alan taksire ilişkin düzenlemelerin yer aldığı çalışmada, sistematik anlatım düzeni ve atıflı dipnot sistemi ile bilimsel görüşlerin de yansıtıldığı açıklamalardan sonra maddelerde özenle seçilerek bu alanda bilgi sahip olmak isteyen okurların, ceza hukuku öğreti ve uygulayıcılarına fayda sağlıyacağı düşünülmektedir.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Kusurluluk, Kusur, Suçlanabilirlilik, Kusurluluğu Kaldıran Durumlar ve Kusursuz Sorumluluk
  • Taksirle İlgili Bazı Önemli Kavramlar ve Bu Kavramların Taksirle İlişkisi
  • Bilinçsiz Taksir
  • Bilinçli Taksir
  • Taksirin Ceza Kanunu Genel Hükümlerdeki Bazı Kurumlarla İlişkisi
  • Taksirin Ceza Muhakemesi Kanunundaki Bazı Düzenlemelerle İlişkisi
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Ceza Hukuku Yasaları

Yazar: Kayıhan İÇEL, Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ
Karşılaştırmalı
55,00 TL

Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Subjektif Sorumluluk

Yazar: Mehmet Cemil ÖZANSÜ
47,50 TL

Ceza Hukukunda İsnat Yeteneği

Yazar: Haluk TOROSLU
30,00 TL