Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Türk Spor Hukuku Mevzuatı


Yazar:  Mustafa AVCI
Katalog Kodu: HY978
ISBN: 978-975-02-2378-5
Stok durumu: Stokta var
79,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviSeçkin Yayınları
YazarMustafa AVCI
Baskı tarihi2013/05
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı2
Detaylı açıklama

HY978
Türk Spor Hukuku Mevzuatı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI
2013/05 2.Baskı 740 Sayfa 79,00 TL
ISBN 978-975-02-2378-5

Bu çalışmada Türk spor hukuku ile doğrudan ilgili olan kanun, KHK, iç tüzük, yönetmelik, statü, talimat gibi mevzuat düzenlemelerine yer verilmiştir. Ancak kitabın boyutunun bir hayli artmış olması sebebiyle bu baskıda, birinci baskıda yer verilen ilgili Anayasa hükümleri ile kanunî düzenlemelerin bir kısmına, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve İşletme Yönetmeliği, TFF Kulüp Lisans Talimatı ve Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı gibi bazı mevzuat düzenlemelerine yer verilememiştir.

Bütün hukuk dallarının birbirlerinin inceleme alanlarıyla çoğu zaman ilişki içerisinde olduğunu ve başka hukuk dallarının inceleme sahasına girdiği düşünülen mevzuat hükümlerinin spor hukukunu da ilgilendirdiğini söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla tüm mevzuat çalışmalarında olduğu gibi bu mevzuat çalışmasının da bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Türk spor hukuku mevzuat hükümlerine bakıldığında spor dallarının futbol ve diğer spor dalları şeklinde ayrıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi TFF'nin ayrı Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatı vardır. Bu nedenle TFF'ye ilişkin mevzuat hükümlerine ayrıca yer verilmiştir. Her spor dalında faaliyet gösteren bağımsız spor federasyonları, 3289 sayılı Kanun ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve spor dallarının özelliklerine göre ana statü ve talimatlar gibi diğer mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmektedirle-Ayrıca her bir spor federasyonunun kendi ana statü ve talimat gibi mevzuat düzenlemelerinin bulunduğu ve ikine mevzuatın sürekli değiştiği de unutulmamalıdır.

Belirtmek gerekir ki, spor hukukunun uluslararası boyutu da söz konusudur ve buna ilişkin mevzuat düzenlemelerinin de belki başka bir çalışmada incelenmesi mümkün olacaktır. Kitapta dağınık olan ve bazen zor bulunan veya bilinmeyen Türk spor hukuku ile doğrudan ilgili mevzuat hükümlerine yer vermek suretiyle gerek avukat, hâkim, savcı ve idareciler, gerekse bu alanda çalışan akademisyenler ve özellikle beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile hukuk fakültelerinde okutulan spor hukuku dersi öğrencileri için pratik bir kaynak eser yaratılmaya çalışılmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının İlgili Hükümleri
 • Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
 • Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimâlli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun
 • Dernekler Kanunu
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
 • İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu’nun İlgili Hükümleri
 • Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri
Kitap etiketleri