Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması


Yazar:  Gürol ÜREL
Katalog Kodu: VH227
ISBN: 978-975-02-3795-9
Stok durumu: Stokta var
110,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviSeçkin Yayınları
YazarGürol ÜREL
Baskı tarihi2016/06
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı6
Detaylı açıklama

VH227
Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması
Gürol ÜREL
2016/06 6. Baskı, 992 Sayfa, Ciltli, 110,00 TL
ISBN 978-975-02-3795-6

Kitapta, şekli vergi hukukunun ana kaynağı ve temel metni olan Vergi Usul Kanunu (VUK), yürürlükte olan güncel maddeleri itibariyle yorumlanarak açıklanmıştır.

Kitapta yer alan açıklama ve yorumlar, VUK'un madde sıralamasına sadık kalınarak yapılmış; ancak kimi bölümlerde bir bütünün parçalarını oluşturan maddeler, madde sıralamasından bağımsız olarak ele alınmıştır. Kendi içinde bütünlük oluşturan her bir konu ayrı bir bölüm olmak üzere kitap 65 bölümden oluşmuştur.

Bu bölümlendirme yapısı içinde ele alınan konular, vergi usul hukukunun kaynaklarını oluşturan VUK, madde gerekçeleri, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, genel tebliğ, sirküler, iç genelge, yargı kararları ve özelgeler çerçevesinde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca özelliği olan ve örnek teşkil edebilecek yargı kararlarına ve özelgelere, bölüm sonlarında yer verilmiştir. Kitapta yer alan açıklamalarda ve yorumlarda güncel uygulama esas alınmıştır.

Birinci ve ikinci baskısı büyük ilgi uyandıran kitabın üçüncü baskısı, VUK mevzuatındaki en son değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanarak güncellenmiştir. Bölüm sonlarında yer alan yargı kararlarına ve özelgelere eklemeler yapılarak kitap zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir.

Kitap, bu nitelikleri itibariyle şekli vergi hukukunun önemli bir başvuru kaynağıdır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • VUK'un Kapsamı, Vergi Kanunlarının Yorumlanması ve İspat Sistemi
 • Vergi Uygulamasında Yetki
 • Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
 • Kanuni Temsilcilerin Ödevleri
 • Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 • Süreler
 • Vergi Alacağının Tayini
 • İkmalen Tarhiyat
 • Verginin İdarece Tarhı
 • Verginin Ödenmesi
 • Vergi Hatalarını Düzeltme
 • Yoklama
 • Bilgi Toplama
 • Defter Tutma
 • Muhafaza ve İbraz
 • Değerleme Esasları
 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Değeri Düşen Mallarda Değerleme
 • Alacak ve Borçların Değerlenmesi
 • Servetleri Değerleme
 • Mevcutlarda Amortisman
 • Vergi Suç ve Cezalarında Birleşme
 • Genel Usulsüzlük Fiil ve Cezaları
 • İşyeri Kapatma Cezası
 • Vergi Cezasının Ödenmesi
 • Vergi Cezalarında İndirim
 • Vergi Davaları
 • Ispat ve Delil Sistemi
 • Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
 • Re'sen Terhiyat
 • Tebliğ Esasları
 • Zamanaşımı
 • Vergi İncelemesi
 • Defter Tutma Esasları
 • Değerleme Esasları
 • Vergi Ziyaı Cezası
 • Vergi Davaları
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İzalei Şüyu - Ortaklığın Giderilmesi - Paylaşma Davaları

Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
(En Son Yargıtay İçtihatlarıyla)
230,00 TL

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Yazar: Abdurrahman AKDOĞAN
60,00 TL

Müzakere ve Arabuluculuk

Yazar: Ünal SIĞRI, A. Kadir VAROĞLU
20,00 TL