Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Tasarrufun İptali Davaları


2004 s. İcra ve İflâs Hukukunda ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda
Yazar:  Ali GÜNEREN
Katalog Kodu: İİ092
ISBN: 978-975-464-658-0
Stok durumu: Ürün stokta yok
150,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarAli GÜNEREN
Baskı tarihi2012/07
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Detaylı açıklama

İİ092
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
Ali GÜNEREN
2012/07 3. Baskı, 1550 Sayfa Ciltli 150,00 TL
ISBN 978-975-464-658-0

İptal davası, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı tasarruflarını, alacaklının alacağı ile sınırlı olarak hükümsüzleştirmeye yönelik bir davadır. Eserde alacak-borç ilişkisinde bulunan kişilerle, borcunu ödemeyen kişilerden mal veya hak devralan hemen herkesi (3. kişileri, varsa 4.5. vs. kişileri) yakından ilgilendirmekte, bu kişilerin hukukî sorumluluğu Yargıtay kararları çerçevesinde irdelenmektedir.

Bu baskıda, İkinci baskıda yer alan bazı konular sistematik çerçevede daha ayrıntılı yazılmış, usul konuları açıklanırken 6100 sayılı HMK.'nun getirdiği yeni hükümler açıklanarak işlenmiş, yeri geldikçe 6098 sayılı yeni BK.'nun ilgili hükümlerine değinilmiş, bulunmayan bazı bölümler eklenmiş, yeni Yargıtay kararları gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar ilgili bölümlerin sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini konulmak suretiyle eser bir misli genişletilmiştir.

Kitabın Konu başıkları

  • İcra ve İflâs Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davaları
  • İflâsta İptal Davaları
  • 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davaları
  • İptal Davalarında Yargılama Giderleri
  • İptal Davalarında Kanun Yolları
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası)

Yazar: Erhan GÜNAY
Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde
62,90 TL

İstihkak ve Tasarrufun İptali Davaları

Yazar: Erol ERTEKİN
İcra ve İflas Hukukunda
40,00 TL