Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi


Yazar:  İmdat TÜRKAY
Katalog Kodu: VH235
ISBN: 978-975-02-3465-1
Stok durumu: Stokta var
39,90 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviSeçkin Yayınları
Yazarİmdat TÜRKAY
Baskı tarihi2016/01
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı3
Detaylı açıklama

VH235
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY
2016/01 3. Baskı, 384 Sayfa, 39,90 TL
ISBN 978-975-02-3465-1

Gelir Vergisi Kanununa göre, bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda serbest meslek kazancı ile ticari kazanç, ücret ve arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinin de sınırlarını belirlemektedir. Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmekte ve serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmemektedir.

Gelir Vergisi Kanununda, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmekte, ayrıca tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancı olarak kabul edilmektedir. Serbest meslek kazancı ise,bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

Serbest meslek kazançlarında vergilendirmeden bahsedebilmek için gelirin elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu gelir unsurunda, gelirin hangi tarihte miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşerek tahakkuk ettiği bilinmediğinden, elde etmenin tahsilata bağlanması zorunluluğu vardır. Serbest meslek kazançlarında ön vergilendirme tevkif suretiyle yapılmakta ve kesilen vergi, telif kazançlarında olduğu gibi bazı durumlarda nihai vergi olmakta; kazancın yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde ise hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde; telif kazançları istisnası, vergiden muaf serbest meslek erbapları ve hasılattan indirim konusu yapılacak giderler gibi konular incelendiğinde diğer gelir unsurlarına göre farklı özellikler taşıdığı söylenebilir.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Kimler Serbest Meslek Erbabı Sayılırlar
  • Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter ve Düzenleyeceği Belgeler
  • Serbest Meslek Kazancının Tespiti
  • Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler
  • Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi
  • Defter Tutmada Usul ve Esaslar
  • Gider Pusulası Düzenlenmesi
  • Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Unsurlar
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Vergi Hukuku

Yazar: Mualla ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU
38,60 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Yeni Borçlar Kanunu'na göre Genişletilmiş
108,00 TL

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
32,50 TL