Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları


Yazar:  Tayfun ERCAN
Katalog Kodu: İM075
ISBN: 978-605-5263-07-2
Stok durumu: Ürün stokta yok
45,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAdalet Yayınları
YazarTayfun ERCAN
Detaylı açıklama

İM075
Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Av. Tayfun ERCAN
2012/05 Baskı, XVIII+334 Sayfa 45,00 TL
ISBN 978-605-5263-07-2

Bir tür dış ticaret vergisi olan gümrük vergisi tarihte bilinen en eski vergilerdendir. Dünyada dış ticaretin serbestleştirilmesi eğilimleri gümrük vergilerinin ve gümrük konusunun önemini azaltmamıştır. Dış ticarette serbestleşme yönündeki gelişmeler dış ticaret önlemleri ve gümrük konusunu gittikçe karmaşıklaştırmıştır. Türkiye 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzalamış ve tam üyelik için 1999 yılından beri süregelen ve devam eden süreç başlamıştır. Bu nedenle de, AB normları ve Dünya Gümrük Örgütü çalışmaları ile paralel düzenlemeler yapılmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile ilgili olarak ise yapılan değişikliklerle AB mevzuatına uyum sağlanmaya çalışılmıştır.


Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük vergisine ilişkin idari para cezalarının kimlere ve ne şekilde uygulanacağı, zamanaşımı ve cezada indirim oranının nasıl belirleneceği, cezada indirimden yararlanılması durumunda itiraz yoluna başvurulup başvurulmayacağı, cezalar bakımından kasıt unsurunun aranıp aranmayacağı, iştirak ve teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı gibi konularda tartışmalar ortaya çıkmıştır.


Kitabımızın konusunu gümrük uyuşmazlıkları, gümrük kabahatleri ve cezaları ile çözüm yolları bu kapsamda kanunların mukayesesi, uygulama, içtihatlar, doktrin görüşleri ve tenkitlerimiz oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı gümrük uyuşmazlıklarına sebebiyet veren durumların ve gümrük mevzuatının ihlali halinde öngörülen idari para cezalarının açıklanması ve gümrük idaresinin yaklaşımının ne olması gerektiği konusunda bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu doğrultuda genel olarak konuya hakim olabilmek adına gümrük ve gümrük vergisi ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Önemli bir devlet geliri olan gümrük vergileri gümrüğün temel bir kavramı olmasına rağmen ayrıntılı bir konu olduğundan unsurları ve usul kuralları temel hatlarıyla açıklanmıştır. Gümrük işlemleri, gümrük rejimleri, gümrük uyuşmazlıkları, gümrük kabahatleri ve çözüm yolları ele alınarak mevzuat hükümleri, uygulama, içtihatlar, doktrin görüşleri çerçevesinde ve diğer boyutlarıyla değerlendirilmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Gümrük Vergisi
  • Gümrük İşlemleri
  • Gümrük Rejimleri
  • Gümrük Uyuşmazlıkları
  • Gümrük Kabahatleri ve Cezaları
  • Kanun Yolları
  • Yargı Kararları
Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi)

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre - Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatler
135,00 TL

Akreditif

Yazar: Vahit DOĞAN
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak
65,00 TL

Şirketler Hukukunda Neler Değişti ?

Yazar: Soner ALTAŞ
(6455 ve 6495 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklere, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Güncellenmiş ve Genişletilmiş)
38,50 TL