Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları(TCK m.188)


En Son Değişiklerle Öğreti ve Yargıtay Uygulamalarına Göre Türk Ceza Kanunu'nda
Yazar:  Yusuf YAŞAR
Katalog Kodu: CH714
ISBN: 978-605-84896-4-6
Stok durumu: Stokta var
70,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAstana Yayınları
YazarYusuf YAŞAR
Baskı tarihi2015/11
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı2
Detaylı açıklama

CH714
En Son Değişiklerle Öğreti ve Yargıtay Uygulamalarına Göre Türk Ceza Kanunu'nda
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları(TCK m.188)

Doç. Dr. Yusuf YAŞAR
2015/11 2. Baskı, XX+560 Sayfa, Ciltli, 70,00 TL
ISBN 978-605-84896-4-6


Eserde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imaline ve ticaretine ilişkin suçlar Türk hukuku ve mukayeseli hukuk bakımından incelenmiştir.

Birinci bölümde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kavramı ve sınıflandırmaları, uyuşturucu veya uyarıcı madde çeşitleri ile bu maddelerin neden ceza hukukunu ilgilendirdiği ve bu konuda yapılan çalışmalar detaylı olarak ele alınmıştır.

İkinci bölümde; uyuşturucu veya uyarıcı maddeler alanında faaliyet gösteren uluslararası örgütler, yapılan uluslararası sözleşmeler ele alınarak Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalar ve Anayasal düzenlemeler incelenmiştir.

Üçüncü bölümde; mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin temin ve ticareti konusunda çıkarılan yasal düzenlemeler tarihsel süreç itibarıyla irdelenmiştir.

Dördüncü bölümde ise 1 haziran 2005 tarihinde yürürlükten kalkan ancak yürürlük dönemine kadar işlenen suçlar bakımından uygulaması devam eden 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti suçları ele alınarak bu suçlara ilişkin yaptırımlar ve yargılama biçimi incelenmiştir.

Çalışmada uygulayıcıların başvuru kaynağı ihtiyacı göz önüne alınarak örnek teşkil etmesi için Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.


Kitabın Konu Başlıkları

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Etkileri ve Tarihçesi
  • Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Yasaklanması ve Kontrol Altına Alınmasına Yönelik Kurulan Uluslar arası Örgütler ve Sözleşmeler
  • Mukayeseli Hukukta ve Hukukumuzda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temini ve Ticareti Suçları
  • Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları
Kitap etiketleri