Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

21 Aralık 2012 Cuma

20 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %13,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4/12/1984 tarih ve 3095 sayılı KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Yorumlar
Yorumunuzu bırakın
:
: