Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Yeni Tüketici Yasasının Ayrıntıları Belli Oldu

16 Eylül 2012 Pazar

“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı” adını taşıyan düzenleme, mevcut kanunun yürürlükten kaldırılarak, yeni bir kanun uygulamaya girmesi olarak tasarlandı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, 54 maddelik kanunda cezaların azaltılmasına karşılık, imalatçı, ithalatçı ve satış işlemini yapan şirketlerin yükümlülüklerini arttırılması dikkat çekti.

Taslağa göre; tatil, uzaktan satış ve konut satışlarında alıcı 14 gün içinde sebep göstermeden vazgeçme hakkına sahip olacak. Daha önce hiçbir kurumun denetimine tabi olmayan sözleşmeler yeni yasayla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından incelenecek.

Hatalı üründen üretici sorumlu
Ayrıca hatalı üründen imalatçı sorumlu tutulacak, tüketici tarafından talep edilmeyen ürün gönderildiğinde, tüketici geri gönderme, saklama ya da bildirimde bulunma gibi herhangi bir yükümlülük taşımayacak. 6 ay içinde üründe çıkan sorunlar ayıplı mal kapsamında değerlendirilecek.
Diğer taraftan giderek yaygınlaşan internet satışlarını da kapsayacak biçimde mesafeli sözleşmelere düzenleme getirilmesinin yanı sıra şirket, 30 gün içinde ürünü teslim etmek zorunda olacak. Tüketicinin bilgilendirildiğine dair ispat yükümlülüğü ise şirkete ait olacak.

İthalatçılar, imalatçılar her bir ürün için bakanlık tarafından verilecek kullanım ömrü boyunca bakım ve onarım hizmeti vermekle yükümlü olacaklar. Çıkarılacak bir yönetmelikle her ürünün tamir süresi belirlenecek ve yetkili servisler bu süreyi aşamayacak. Tamir edilemeyen ürünlerin bedeli tüketici tarafından talep edilebilecek.

Yeni taslakta, üreticilerin üründen kaynaklı sorumluluğu artırılıyor. Buna göre, hatalı bir ürünün ölüm veya yaralanmaya yol açarsa, kullanımdaki bir başka malın zarar görmesine neden olursa imalatçılar kusuru aranmaksızın zarardan sorumlu tutulacak.

Garanti belgesi, “Tüketici Hakları Belgesi” olacak
Garanti belgesinin tüketici üzerinde, sadece ücretsiz tamir hakkı varmış algısı yarattığını vurgulayan Bakanlık, tüketicilerin ürünlere ilişkin “garanti algısını” değiştirmeye yönelik düzenlemeye gitti. Getirilen yeni düzenleme ile garanti belgesinin ismi “Tüketici Hakları Belgesi” olarak değiştirildi.

Bu belgede, tüketicinin ürüne ilişkin kanuni haklarının yazılması zorunlu tutuldu. Bu kapsamda, “tüketicinin seçimlik hakları” olarak sıralanan, ücretsiz onarım, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini kullanma hakkına sahip olduğunu belirten yeni belge oluşturulması hükmü getirildi.

Teslimat en geç 30 gün içinde yapılmalı
“Kapıdan satışlar” tanımı kaldırılarak, “işyeri dışında yapılan satışlar” tanımı getirildi. Bu türden satış yapacak işletmelerin sermaye şirketi olarak kurulması ve en az 50 bin TL sermaye konulması şartı getirildi. Yapılan sözleşmelerde tarih kısmı tüketicinin kendi el yazısı ile yazdırılacak.

İnternet üzerinden ya da telefon vb. iletişim araçları ile yapılan satışlar da yeniden tanımlandı. Mesafeli satış olarak adlandırılan bu satış türünde ürünün teslimi en geç 30 gün içinde gerçekleştirilecek.

Kredi kartı aidatları ancak sözleşmede varsa alınabilecek
Taslakta, bankacılıktaki en önemli tüketici sorunlarından birine yönelik olarak düzenleme de öngörülüyor. Bankacılıkta kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek fek ücreti vb. isimler altında bedel alınamayacağı kesin hükme bağlanıyor. Genel olarak bankacılık dışındaki bu türden hizmet bedellerinin ise sözleşmelerde yazılması halinde alınabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, kredi sözleşmelerinin imzasından en az 1 gün önce sözleşme şartları hakkında tüketiciye yazılı bilgi vermekle yükümlü kılınıyor. Konut ve diğer tüketici kredilerinde, kredinin bir hesap ile ilişkilendirilmesi durumunda, bu hesaptan hesap işletim ücreti dahil herhangi bir ücret alınamayacağı hükme bağlanıyor.

Cezalar yeniden düzenlendi
Tüketici haklarına aykırı durumlarda ödenecek cezalar yeniden belirlendi. Taslağa göre, çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları şöyle:

“Sözleşme şekil şartları, satıştan kaçınma, taksitli satış, mesafeli sözleşme, finansal hizmet mesafeli sözleşmesi, paket tur ve abonelik sözleşmeleri, etiket şartlarına yönelik hükümleri ihlal edenler, her bir işlem veya sözleşme için 200 TL ceza ödeyecek. Ayrıca, kullanım kılavuzu ile tüketici hakları belgesindeki şartları yerine getirmeyenler tüketiciye satışı yapılan her bir mal için 200 TL ceza verilecek.
Bakanlığın yetkisi dâhilinde incelediği ve tespit ettiği haksız şart taşıyan sözleşmelerde, süresi içinde düzeltilmeyen her sözleşme için 200 TL ceza ödenecek.
Tüketici kredisi sözleşmelerinde, hükümlere aykırı davranılması durumunda her bir işlem veya sözleşme için 200 ile 1000 TL arasında ceza uygulanacak. Tüketici kredisi sözleşmelerinde kefalet koşullarına aykırılık ya da borcun kambiyo senedi ile taahhüt altına alınması durumunda her sözleşme için 10 bin TL ceza uygulanacak.
Konut finansmanı sözleşmelerindeki aykırılıklarda da 200 TL ile bin TL arasında ceza uygulanacak. Tüketicinin borcunu ödeyememesi halinde konutun değerinin tespit ettirilmemesi, derhal satışa sunulmaması veya borçtan fazla oluşan bedelin borçluya iade edilmemesi durumlarında 10 bin TL ceza ödenecek.
Promosyon yasak ve kısıtlamalarına uymayan basın kuruluşlarına 5 bin TL ceza verilecek. Ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayınlarda ise ceza 100 bin TL olacak.
Özel tüketici kuruluşlarının ödüllerini reklamlarında kullanan işletmeler 50 bin TL ceza ödeyecek.
Ticari reklamlardaki aykırılıklarda, üç aya kadar tedbiren durdurma verilebilecek. Yerel kanallardaki aykırılıklarda 10 bin, ulusal kanallara 200 bin, yerel radyolarda 5 bin, ulusal radyolarda 50 bin, internette 50 bin TL, kısa mesajlarda 25 bin TL, diğer mecralarda 5 bin TL ceza verilecek.”

Yorumlar
Yorumunuzu bırakın
:
: