Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Ölçütleri Belirlendi

23 Ocak 2013 Çarşamba

19/12/2012 tarih ve 2012/4213 sayılı BKK’na hükümlerine göre tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, TTK 398 ile KHK/660 hükümleri çerçevesinde 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi olacaktır

1      Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.

2      Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

3      Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır.

Yorumlar
Yorumunuzu bırakın
:
: